Program Azi - 20.03.2018
(MARTI 09.00 - 17.00)
  • Depuneri dosare pentru obtinerea Certificatului de Membru si a Avizului anual pentru autorizarea exercitarii profesiei;
  • Programare reprezentanti ai unitatilor sanitare pentru depuneri dosare in vederea obtinerii Certificatului de Membru si a Avizului anual pentru autorizarea exercitarii profesiei.
  • Inscrieri cursuri EMC in limita locurilor disponibile

Hotararea Nr. 20/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind intocmirea si eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali

EMITENT: ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA


PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 502 din 30 iunie 2017


Avand in vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 53/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 53 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 53/2014, cu modificarile si completarile ulterioare,


Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania emite urmatoarea hotarare:


ART. 1

Se aproba Metodologia privind intocmirea si eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.


ART. 2

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ART. 3

Hotararea Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 19/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind intocmirea si eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 494 din 1 iulie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.


Presedintele Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti,Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania,Mircea Timofte

Bucuresti, 19 mai 2017.

Nr. 20.


Descarcare documente:
Descarca Metodologia privind intocmirea si eliberarea certificatului de status profesional
Cerere eliberare Certificat de status profesional curent