OAMGMAMR Bucuresti

OAMGMAMR Bucuresti

OAMGMAMR Bucuresti

OAMGMAMR Bucuresti

OAMGMAMR Bucuresti

OAMGMAMR Bucuresti

OAMGMAMR Bucuresti

OAMGMAMR Bucuresti

OAMGMAMR Bucuresti

OAMGMAMR Bucuresti

OAMGMAMR Bucuresti

OAMGMAMR Bucuresti

OAMGMAMR Bucuresti

OAMGMAMR Bucuresti

OAMGMAMR Bucuresti

OAMGMAMR Bucuresti

Autentificare cont personal
Atentie! Întrerupere activitate
În data de 15 August 2019, OAMGMAMR filiala București nu are program cu publicul.
Atentie! Eliberare Certificate de grad principal sesiunea noiembrie 2018
Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali, care au promovat examenul de grad principal în sesiunea noiembrie 2018, își pot ridica certificatele de grad principal de la sediul filialei din strada Avrig nr. 12, sector 2, Bucuresti.
Certificatele de grad principal se eliberează titularilor în baza cărții de identitate de luni-joi, între orele 09:00-17:00.
În vederea actualizarii Certificatul de membru si Avizului anual cu gradul principal, vă rugăm sa aveți documentul în original si copie.
Atentie! Incepand cu data de 26.11.2018 O.A.M.G.M.A.M.R Filiala Bucuresti va elibera avizul anual pentru autorizarea exercitarii profesiei de asistent medical generalist, moasa si asistent medical pentru anul 2019

Incepand cu data de 26.11.2018 O.A.M.G.M.A.M.R Filiala Bucuresti va elibera avizul anual pentru autorizarea exercitarii profesiei de asistent medical generalist, moasa si asistent medical pentru anul 2019.

Avizul anual pentru anul 2019 se obtine pe baza urmatoarelor documente:

 • Copie dupa asigurarea de raspundere civila (malpraxis ) incheiata pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019, valoare minim asigurata conform Hotararii nr. 5/16.03.2018 privind stabilirea valorii minim asigurate pentru raspunderea civila in domeniul medical.
 • Certificatul de membru si avizul emis pentru anul 2018, ambele in original;
 • Adeverinta de salariat si Raportul per salariat din Revisal, semnat si stampilat de angajator, emis in luna curenta – in baza acestuia se va calcula si se va achita cotizatia pentru anul 2019.
 • Numarul mimim de 30 credite EMC cumulat in anul 2018
 • Declaratia de consimtamant privind prelucarea datelor cu caracter personal
 • Pentru persoanele care au dobandit gradul principal vor prezenta diploma grad principal original si copie.
 • Pentru cei care si-au schimbat numele, vor prezenta acte doveditoare, dupa caz:
  • copie CI
  • copie certificat casatorie
  • copie sentinta divort
 • Pentru absolventii de scoala postliceala si facultate, care s-au inscris in OAMGMAMR pe baza adeverintei eliberata de unitatea de invatamant, vor prezenta:
  • original si copie dupa diploma de absolvire insotita de foaia matricola sau supliment la diploma daca este cazul.
 • Pentru cei care au fost in concediul pentru ingrijirea copilului pana la 2 ani, vor prezenta suplimentar urmatoarele acte doveditoare:
  • Decizie de intrare suspendare crestere copil - copie
  • Decizie de revenire din crestere copil
  • pe perioada concediului pentru ingrijirea copilului pana la 2 ani membrii OAMGMAMR trebuie sa plateasca cotizatie lunara de 1% din salariul minim pe economie in cazul in care nu au solicitat suspendarea calitatii de membru la momentul inceperii perioadei de crestere copil.
 • Pentru persoanele care au avut intreruperi activitate:
  • Pentru perioada nelucrata se va prezenta copie dupa decizia de incetare a activitatii la ultimului loc/locuri de munca declarat la filiala si copie si original a contractului/contractelor de munca.
  • Pentru concediului fara salariu se va prezenta decizia de intrare in concediu fara salariu si decizia de revenire concediu fara salariu.
Atentie! Reviste de specialitate creditate
Conform Normelor de creditare a formelor de Educatie Medicala Continua articolul 14. alineatul (9) litera e) numarul maxim de credite acumulate din abonamentele la publicatii ce poate fi luat in considerare la calculul numarului total de credite anual este de 14 credite EMC.

Revistele creditate de OAMGMAMR:
ARS MEDICA – 9 credite
HEALTH (Medfarm) – 5 credite revista + 4 credite chestionarele de evaluare a cunoștintelor
VIAȚA + SANATATE – 5 credite
MEDICA ACADEMICA – 5 credite
GALENUS - 5 credite
Medic.ro - 5 credite
Farmacist.ro - 5 credite
Ginecologia.ro - 5 credite
VIATA MEDICALA - 5 credite
PALIATIA - 5 credite
Medicina Scolara si Universitara - 5 credite
PHARMA POINTS - 5 credite

Potrivit Hotararii nr 7/16.03.2018 pentru completarea Hotararii Consiliului national al OAMGMAMR nr. 17/28.03.2017 pentru aprobarea Normelor de creditare a formelor de educație medicală continua, articolul 14, alineatul 9, litera f, numarul de credite se acorda doar pentru abonamentele aferente intregului an calendaristic.
OAMGMAMR filiala Bucuresti reprezinta interesele profesionale a peste 23.000 de asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali.

citeste mai mult
OAMGMAMR-filiala Municipiului Bucuresti are placerea sa va anunte lansarea proiectului de cursuri online

mai multe informatii
Recunoasterea titlurilor de calificare obtinute in Romania, in celelalte State Membre UE. citeste mai mult

Eliberarea Certificatului de Status Profesional. citeste mai mult
Descarca cerere Status profesional
Program Azi - 17.08.2019
(SAMBATA )
Nu este program de lucru cu publicul.
Statut OAMGMAMR
HOTARARE Nr. 1 din 10 februarie 2009 privind adoptarea Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania Text in vigoare incepand cu data de 8 aprilie 2016 Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 8 aprilie 2016. Act de baza #B: Hotararea Adunarii generale nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 1/2009 Acte modifica ... (citeste tot)
Acte necesare pentru obtinerea Avizului anual necesar exercitarii profesiei
Avizul anual necesar exercitarii profesiei pentru anul 2019 se obtine pe baza urmatoarelor documente: Copie dupa asigurarea de raspundere civila (malpraxis ) incheiata pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019, valoare minim asigurata conform Hotararii nr. 5/16.03.2018 privind stabilirea valorii minim asigurate pentru raspunderea civila in domeniul medical. Certificatul de membru si avizul emis pentru anul 2018, ambele in original; Adeverinta de salariat si Raportul per salariat din Revisal, semnat si stampilat de angajator, emis in luna curenta - in baza acestuia se va calcu ... (citeste tot)
Acte necesare pentru obtinerea Certificatului de Membru
Actele necesare pentru obtinerea Certificatului de Membru sunt: Diploma de bacalaureat sau Certificat absolvire Liceu (original + copie) Acte de absolvire a invatamantului de specialitate, dupa caz: Liceu sanitar + Certificat/Atestat de calificare + Certificat echivalare (original + copie) Certificat de absolvire a scolii postliceale cu profil sanitar (original + copie) Certificat de competenta profesionala + foaie matricola (original + copie) Diploma de absolvire studii superioare de specialitate de scurta durata + foaie matricola (original + copie) Diploma de abso ... (citeste tot)