Acte necesare pentru obtinerea Avizului anual necesar exercitarii profesiei


Avizul anual necesar exercitarii profesiei pentru anul 2019 se obtine pe baza urmatoarelor documente:


 • Copie dupa asigurarea de raspundere civila (malpraxis ) incheiata pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019, valoare minim asigurata conform Hotararii nr. 5/16.03.2018 privind stabilirea valorii minim asigurate pentru raspunderea civila in domeniul medical.
 • Certificatul de membru si avizul emis pentru anul 2018, ambele in original;
 • Adeverinta de salariat si Raportul per salariat din Revisal, semnat si stampilat de angajator, emis in luna curenta - in baza acestuia se va calcula si se va achita cotizatia pentru anul 2019.
 • Numarul mimim de 30 credite EMC cumulat in anul 2018
 • Declaratia de consimtamant privind prelucarea datelor cu caracter personal
 • Pentru persoanele care au dobandit gradul principal vor prezenta diploma grad principal original si copie.
 • Pentru cei care si-au schimbat numele, vor prezenta acte doveditoare, dupa caz:
  • copie CI
  • copie certificat casatorie
  • copie sentinta divort
 • Pentru absolventii de scoala postliceala si facultate, care s-au inscris in OAMGMAMR pe baza adeverintei eliberata de unitatea de invatamant, vor prezenta:
  • original si copie dupa diploma de absolvire insotita de foaia matricola sau supliment la diploma daca este cazul.
 • Pentru cei care au fost in concediul pentru ingrijirea copilului pana la 2 ani, vor prezenta suplimentar urmatoarele acte doveditoare:
  • Decizie de intrare suspendare crestere copil - copie
  • Decizie de revenire din crestere copil
  • pe perioada concediului pentru ingrijirea copilului pana la 2 ani membrii OAMGMAMR trebuie sa plateasca cotizatie lunara de 1% din salariul minim pe economie in cazul in care nu au solicitat suspendarea calitatii de membru la momentul inceperii perioadei de crestere copil.
 • Pentru persoanele care au avut intreruperi activitate:
  • Pentru perioada nelucrata se va prezenta copie dupa decizia de incetare a activitatii la ultimului loc/locuri de munca declarat la filiala si copie si original a contractului/contractelor de munca.
  • Pentru concediului fara salariu se va prezenta decizia de intrare in concediu fara salariu si decizia de revenire concediu fara salariu.