Acte necesare pentru obtinerea Certificatului de Membru


Actele necesare pentru obtinerea Certificatului de Membru sunt:

 • Diploma de bacalaureat sau Certificat absolvire Liceu (original + copie)
 • Acte de absolvire a invatamantului de specialitate, dupa caz:
 • Liceu sanitar + Certificat/Atestat de calificare + Certificat echivalare (original + copie)
 • Certificat de absolvire a scolii postliceale cu profil sanitar (original + copie)
 • Certificat de competenta profesionala + foaie matricola (original + copie)
 • Diploma de absolvire studii superioare de specialitate de scurta durata + foaie matricola (original + copie)
 • Diploma de absolvire studii superioare de specialitate de lunga durata + foaie matricola (original + copie)
 • Adeverinta de grad principal (daca este cazul) (original + copie)
 • Certificat de cazier judiciar (valabil 6 luni) (original )
 • Certificat de sanatate fizica si psihica (valabil 2 luni) (original)
 • Adeverinta de salariat (cu mentionarea salariului de baza si a eventualelor intreruperi in activitate) (valabila 30 de zile) (original)
 • Cartea de munca sau contract individual de munca insotit de dovada intregistrarii acestuia in Registrul de Evidenta al Salariatilor (REVISAL) (copie conforma cu originalul)
 • Autorizatia de libera practica (daca este cazul) (original )
 • Document de casatorie/divort (daca este cazul) (copie)
 • Polita de asigurare de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala (valabil pentru anul in curs) (original + copie)
 • BI/CI (original)
 • Declaratie pe proprie raspundere (descarca: docx, pdf)
 • Cerere tip (descarca: docx, pdf)