Program Azi - 20.03.2018
(MARTI 09.00 - 17.00)
 • Depuneri dosare pentru obtinerea Certificatului de Membru si a Avizului anual pentru autorizarea exercitarii profesiei;
 • Programare reprezentanti ai unitatilor sanitare pentru depuneri dosare in vederea obtinerii Certificatului de Membru si a Avizului anual pentru autorizarea exercitarii profesiei.
 • Inscrieri cursuri EMC in limita locurilor disponibile

Acte necesare pentru obtinerea Certificatului de Membru

Incepand cu 01.01.2015, filiala Municipiului Bucuresti a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR) va elibera Certificate de Membru si Avizele anuale pentru autorizarea exercitarii profesiei, in conformitate cu prevederile Hotarararii nr. 2/10.10.2013 a Adunarii Generale Nationale a OAMGMAMR, publicata in Monitorul Oficial nr.763/2013, Partea I. Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali vor primi noile forme ale documentelor pe parcursul anului 2015, la data expirarii vizei actualelor Certificate de Membru OAMGMAMR. Eliberarea noilor documente, se va face in ziua prezentarii la ghiseu. Pentru obtinerea Certificatelor de Membru si a Avizelor Anuale pentru autorizarea exercitarii profesiei, sunt necesare urmatoarele acte, in functie de situatie:Pentru asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care detin Certificat de Membru sunt necesare:

 • Certificatul de membru (original)
 • Adeverinta de salariat (cu mentionarea salariului de baza, si dupa caz a platii lunare pe statul de plata a cotizatiei catre OAMGMAMR-filiala Bucuresti)
 • Extras din REVISAL din care sa reiasa functia si salariul de baza;
 • Polita de asigurare de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala valabila (original si copie)
 • Acte de studii dobandite ulterior
 • Credite EMC la zi
 • Cotizatia 1% / luna din salariul de baza (pentru membrii carora nu li se vireaza lunar de catre angajator).
 • In cazul intreruperilor in activitate - dovada cu privire la perioada respectiva (durata, motiv)In cazul asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali care nu detin Certificat de Membru, actele necesare pentru obtinerea acestuia sunt:

 • Diploma de bacalaureat sau Certificat absolvire Liceu (original + copie)
 • Acte de absolvire a invatamantului de specialitate, dupa caz:
 • Liceu sanitar + Certificat/Atestat de calificare + Certificat echivalare (original + copie)
 • Certificat de absolvire a scolii postliceale cu profil sanitar (original + copie)
 • Certificat de competenta profesionala + foaie matricola (original + copie)
 • Diploma de absolvire studii superioare de specialitate de scurta durata + foaie matricola (original + copie)
 • Diploma de absolvire studii superioare de specialitate de lunga durata + foaie matricola (original + copie)
 • Adeverinta de grad principal (daca este cazul) (original + copie)
 • Certificat de cazier judiciar (valabil 6 luni) (original )
 • Certificat de sanatate fizica si psihica tip A5 (valabil 2 luni) - (cu parafa medicului psihiatru + parafa medicului de familie sau boli interne sau medicina muncii) (original)
 • Adeverinta de salariat (cu mentionarea salariului de baza si a eventualelor intreruperi in activitate) (valabila 30 de zile) (original)
 • Cartea de munca sau contract individual de munca insotit de dovada intregistrarii acestuia in Registrul de Evidenta al Salariatilor (REVISAL) (copie conforma cu originalul)
 • Autorizatia de libera practica (daca este cazul) (original )
 • Document de casatorie/divort (daca este cazul) (copie)
 • Polita de asigurare de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala (valabil pentru anul in curs) (original + copie)
 • BI/CI (original)
 • Declaratie pe proprie raspundere (descarca: doc, pdf)
 • Cerere tip (descarca: doc, pdf)