Norme de creditare a formelor de Educatie Medicala ContinuaCAPITOLUL I

TERMENI SI DEFINITII

Art.1. Educatia medicala continua, denumita in continuare EMC, reprezinta intreaga arie de experiente menite sa conduca la invatare si care implica actualizarea cunostintelor si a abilitatilor profesionale, imbunatatirea nivelului de competente, insusirea de noi cunostinte, deprinderi si abilitati necesare in exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moasa si asistent medical, necesare pentru a furniza servicii de calitate pacientilor si publicului.

Art.2. Formele de Educatie Medicala Continua sunt creditate de catre Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR)

Art.3. Creditul este unitatea de cuantificare a formelor de EMC.


CAPITOLUL II

FORME DE EDUCATIE MEDICALA CONTINUA CREDITATE DE OAMGMAMR

Art.4. Formele de educatie medicala continua care pot fi creditate de catre CNEPC a OAMGMAMR sunt urmatoarele:

(1) Cursuri de EMC

(2) Ateliere de lucru/practica

(3) Stagii practice

(4) Scoli de vara/iarna

(5) Cursuri on-line (educatie medicala continua la distanta-EMCD)

(6) Manifestari stiitifice:

a) mese rotunde

b) conferinte stiintifice

c) simpozioane stiintifice

d) congrese stiintifice.

(7) Publicare de materiale stiintifice medicale:

a) autor/co-autor de articole pentru publicatii medicale;

b) autor/co-autor de capitole de carte sau carti precum monografii, tratate, manuale medicale;

c) autor/ co-autor de articole postate pe site-urile filialelor OAMGMAMR.

(8) Abonamente la publicatii stiintifice de specialitate creditate.

(9) Cercetare si elaborare de proiecte stiintifice:

a) elaborarea de proiecte profesionale

b) coordonarea de proiecte profesionale.

(10) Programele de invatamant care pot fi creditate de catre CNEPC a OAMGMAMR sunt urmatoarele:

a) masterat

b) doctorat

c) cursuri de specializare

d) cursuri pentru dobandirea de noi competente

e) grad principal

f) curs de formatori sau de formare de formatori

g) Programul special de revalorizare


CAPITOLUL III

CONDITII DE CREDITARE A FORMELOR DE EDUCATIE MEDICALA CONTINUA

Art.5. Pentru a fi creditate, formele de EMC trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

1.Sa aiba un continut profesional/stiintific relevant pentru profesia de asistent medical generalist, de moasa, de asistent medical.

2. Sa utilizeze metode si mijloace de formare a adultilor care sa conduca la cresterea nivelului de pregatire teoretica cat si la imbunatatirea deprinderilor practice necesare exercitarii profesiei de asistent medical generalist, de moasa, de asistent medical;

3. Furnizorul de educatie medicala continua sa fie acreditat/reacreditat conform normelor elaborate de OAMGMAMR.

Art.6. Numarul de credite EMC acordat fiecarei forme de educatie medicala continua este stabilit prin prezentele Norme.


CAPITOLUL IV

REGULI DE CREDITARE A FORMELOR DE EDUCATIE MEDICALA CONTINUA

Art.7. Reguli de creditare a cursurilor EMC:

(1) Numarul maxim de ore de curs acceptate pe durata unei zile este de 6 ore.

(2) Pentru cursurile teoretice, grupa de cursanti poate fi formata din maxim 50 de persoane.

(3) Pentru cursurile cu aplicatie practica (inclusiv cele de resuscitare), grupa de cursanti poate fi formata din maxim 20 persoane.

(4) Creditarea cursurilor de EMC:

a) Pentru o ora de curs se acorda 1 credit EMC. Pe durata unei zile de curs se pot obtine maxim 6 credite EMC.

b) Pentru cursurile teoretice, fara aplicatii practice, se pot acorda maxim 15 credite EMC.

c) Pentru cursurile cu aplicatii practice se pot acorda maxim 18 credite EMC.

(5) Categorii de cursuri in functie de tematica:

a. Cursuri obligatorii:

 • Cursul de resuscitare cardiorespiratorie - obligatoriu o data la 5 ani
 • Curs in specialitatea profesiei (cel putin un curs/an)

Cursurile obligatorii si intervalele la care acestea sunt actualizate se stabilesc de catre Biroul Executiv la propunerea Comisiei Nationale de Educatie Profesionala Continua a OAMGMAMR si se vor publica pe site-ul OAMGMAMR.

b. Cursuri recomandate: cursuri cu teme din diferite specialitati si domenii de interes pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical (lista de teme recomandate este propusa si actualizata periodic de Comisia Nationala de Educatie Profesionala Continua- CNEPC a OAMGMAMR);

c. Cursuri stabilite de filiala, in urma identificarii nevoilor de educatie medicala continua la nivelul unitatilor sanitare din judet/Municipiul Bucuresti.

Art.8. Reguli privind desfasurarea si creditarea atelierelor de lucru/practica:

(1) Pentru un atelier de lucru grupa de cursanti poate fi formata din maxim 15 persoane.

(2) Tema atelierului trebuie sa fie relevanta pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moasa, de asistent medical.

(3) Creditarea cursurilor de EMC:

a) Pentru 1 zi de atelier de lucru/practica (6 ore) se pot acorda maxim 6 credite EMC.

b) Creditarea atelierelor de lucru/practica se poate face cu maxim 12 credite EMC.

Art.9. Reguli privind creditarea stagiilor practice:

Stagiul de pregatire practica reprezinta activitatea desfasurata in unitati de profil, sub indrumarea si supravegherea personalului abilitat in acest sens, care are drept scop dobandirea sau perfectionarea abilitatilor practice, care sa duca la imbunatatirea aplicabilitatii cunostintelor teoretice dobandite in cadrul programelor de EMC.

(1) Pentru stagiile practice se pot acorda maxim 10 credite EMC pentru fiecare luna de stagiu care se dovedeste ca a fost efectuata. In urma efectuarii stagiilor practice se pot obtine maxim 20 de credite EMC/an.

(2) Pentru stagii practice cu o durata mai mica de 1 luna, numarul de credite se calculeaza proportional cuperioada de stagiu efectuata (respectiv 2,5 credite EMC/saptamana).

(3) Participarea la stagii practice in strainatate, creditate de o societate sau de un organism profesional european sau international este creditata cu numarul de credite conferite de organismul European, respectiv international relevant pentru profesiile de asistent medical generalist, de moasa sau de asistent medical.

(4) Creditele EMC se acorda in baza documentului care atesta efectuarea stagiului de pregatire practica, in care se mentioneaza locul de desfasurare si durata acestuia.

Art.10. Reguli de creditare pentru scolile de vara/iarna:

(1) Tema trebuie sa fie relevanta pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moasa, de asistent medical.

(2) Pentru 1 zi de activitate de lucru/practica in cadrul scolilor de vara/iarna se acorda 3 credite EMC.

Art.11.Reguli de creditare pentru cursurile on-line (Educatia Medicala Continua la Distanta-EMCD)

(1) Cursurile de educatie medicala continua la distanta se crediteaza de Comisia Nationala de Educatie Profesionala Continua cu avizul Biroului Executiv al OAMGMAMR.

(2) Cursurile de educatie medicala continua la distanta sunt organizate de catre:

OAMGMAMR si filialele sale.

,,(2) Cursurile de educatie medicala continua la distanta sunt organizate de catre:

a) OAMGMAMR si filialele sale;

b) Ministerul Sanatatii prin Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, in baza criteriilor stabilite prin Protocol de colaborare.* (*Conform Hotararii Consiliului national al OAMGMAMR nr. 13/19.06.2018)

(3) Pentru cursurile on-line se pot acorda maxim15 credite EMC.

(4) Filialele judetene/ mun. Bucuresti ale OAMGMAMR au obligatia de a transmite trimestrial catre Comisia Nationala de Educatie Profesionala Continua, un raport cu privire la cursurile de educatie medicala continua la distanta desfasurate la nivelul filialei in trimestrul respectiv, conform prevederilor art. 23 din prezentele Norme.

Art.12. Regulile de creditare a manifestarilor stiintifice organizate de filialele judetene/Municipiul Bucuresti ale OAMGMAMR sau de alti organizatori in colaborare cu acestea:

(1) Cererea de creditare a manifestarilor stiintifice organizate de filialele OAMGMAMR se depune la CNEPC cu cel putin 20 zile inaintea inceperii programului (anexa 2);

(2) Cererea de creditare a manifestarilor stiintifice nationale si internationale organizate de alte entitati juridice in colaborare/parteneriat cu OAMGMAMR se depune de catre reprezentantul desemnat de organizator la filiala pe teritoriul careia se va desfasura evenimentul, cu cel putin 30 de zile inaintea inceperii programului (anexa 2);

(3) La cererea de creditare se va anexa programul manifestarii, care va preciza in mod clar organizatorii, colaboratorii, partenerii si va contine toate detaliile de desfasurare: ora, locul, numele si titlul stiintific sau profesional al vorbitorilor, titlul exact al comunicarii ori conferintei. Se vor oferi date exacte privind manifestarile-satelit, daca acestea exista;

(4) Presedintele filialei avizeaza cererea conform normelor si o va transmite CNEPC, spre creditare;

(5) Monitorizarea manifestarilor stiintifice desfasurate la nivelul filialei/in colaborare cu filiala, gestionarea eliberarii si inregistrarii certificatelor pentru membrii OAMGMAMR participanti la eveniment intra in atributiile presedintelui de filiala.)

(6) O lucrare este creditata o singura data, chiar daca aceasta este prezentata la mai multe manifestari stiintifice sau este publicata;

(7) Participarea la manifestari stiintifice internationale creditate de o societate sau de un organism profesional international este creditata cu un numar de credite egal cu numarul de credite conferite de organismul international.

12.1. Creditarea meselor rotunde

Se face de catre Comisia judeteana de EPC, care are obligatia de a transmite CNEPC raportul de desfasurare a manifestarii stiintifice in termen de 30 zile de la data desfasurarii acesteia.

a) In cadrul mesei rotunde, grupa de participanti poate fi formata din maxim 20 persoane.

b) Se pot acorda maxim 3 credite pentru masa rotunda (0,5 credite EMC/ora).

12.2. Creditarea simpozioanelor, conferintelor si congreselor:

a) simpozioanele, conferintele locale/judetene pot fi creditate cu 0,75 credite EMC/ora.

b) simpozioanele, conferintele nationale/internationale pot fi creditate cu 1 credit EMC/ora.

c) congresele pot fi creditate cu 1 credit EMC/ora.

d) autorii lucrarilor prezentate la manifestarile stiintifice vor primi un numar de credite EMC inmultit cu 1,5 fata de participant.

e) Co-autorul (maxim 3 co-autori) va/vor primi un numar de credite EMC inmultit cu 1,25 fata de participant.

Art.13. Reguli de creditare pentru publicarea de materiale stiintifice medicale:

(1) Un articol cu tema profesionala publicat in mai multe reviste se crediteaza o singura data, la nivelul cel mai ridicat;

(2) Publicarea de rezumate ale unor comunicari prezentate la manifestari stiintifice nu se crediteaza suplimentar fata de lucrarea comunicata in cadrul manifestari respective.

(3) Pentru autorul de articole cu teme de specialitate, publicate in revistele de specialitate ale OAMGMAMR si articole publicate pe site-urile filialelor OAMGMAMR se acorda 15 credite EMC/articol;

(4) Pentru autor de articole publicate in reviste de specialitate in alta tara se acorda 30 credite EMC;

(5) Pentru autor de capitole in carti de specialitate se acorda 30 de credite EMC;

(6) Pentru autor de carte se acorda 100 de credite pentru o carte;

(7) Pentru autor de traduceri de carte medicala se acorda 30 de credite EMC pentru o carte;

(8) Co-autorii primesc jumatate din numarul de credite acordate autorilor;

(9) Pentru redactor-sef de revista medicala se acorda 30 de credite EMC/an.

Art.14. Regulile de creditare pentru abonamentele la publicatii stiintifice:

(1) Periodicitatea aparitiei. Pentru reviste, demonstrarea editarii a cel putin 4 numere pe an.

(2) Obligativitatea inscrierii in publicatie a International Standard Serial Number (ISSN) sau International Standard Book Number (ISBN);

(3) Sa aiba obligatoriu un continut stiintific de specialitate;

(4) Sa asigure in structura lor articole originale, editoriale sau recenzii, eventual prezentari de cazuri, traduceri, articole generale privind politica sanitara;

(5) Consiliul editorial sau colectivul redactional sa includa profesinisti din domeniul medical;

(6) Inscrierea pe lista publicatiilor creditate de OAMGMAMR (Nomenclatorul publicatiilor creditate de OAMGMAMR);

(7) Publicatiile care vor fi creditate se stabilesc de catre Comisia Nationala de Educatie Profesionala Continua a OAMGMAMR.

(8) Lista publicatiilor creditate va fi publicata pe site-ul OAMGMAMR.

(9) Numarul de credite stabilit pentru abonamente la publicatiile medicale:

a) "ARS MEDICA", revista nationala de specialitate a OAMGMAMR este creditata cu 9 credite EMC/abonament anual.

b) Revistele stiintifice editate de filialele OAMGMAMR sunt creditate cu 5 credite/abonament anual.

c) Revistele stiintifice editate de filialele OAMGMAMR, care contin si teste pentru evaluarea cunostintelor, sunt creditate cu 7 credite/abonament anual.

d) Alte reviste nationale/internationale de specialitate si/sau alte publicatii se crediteaza cu 5 credite EMC.

e) Numarul maxim de credite acumulate din abonamentele la publicatii ce poate fi luat in considerare la calculul numarului total de credite anual este de 14 credite EMC.

f) Numarul de credite se acorda doar pentru abonamentele aferente intregului an calendaristic.

Art.15. Creditarea pentru elaborarea si coordonarea de proiecte de cercetare se va stabili de catre CNEPC pentru fiecare caz in parte, in functie de importanta proiectului si partea de contributie a solicitantului creditarii.

Art.16. Reguli de creditare a programelor de invatamant postuniversitar:

(1) Beneficiaza de credite EMC detinatorul unei diplome de master, respective a titlului stiintific de doctor, emise de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, a carui programa de pregatire pentru obtinerea masteratului/doctoratului a avut o tema relevanta pentru practicarea profesiei de asistent medical generalist, de moasa, de asistent medical.

(2) Creditele EMC se acorda pentru anul in care a fost obtinuta diploma, o singura data, la prezentarea documentului.

(3) Obtinerea titlului de master se crediteaza cu 40 credite EMC.

(4) Obtinerea titlului stiintific de doctor se crediteaza cu 50 credite EMC.

Art.17. Creditarea programelor de invatamant/perfectionare postbaza

(1) beneficiaza de credite EMC detinatorul unor titluri/certificari profesionale obtinute prin programe de pregatire acreditate de catre Ministerul Sanatatii sau de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari, in baza certificatelor/diplomelor emise de acestea.

(2) Obtinerea unei specializari se crediteaza cu 30 credite EMC.

(3) Obtinere unei competente se crediteaza cu 20 credite EMC.

(4) Obtinerea gradului principal se crediteaza cu 10 credite EMC.

(5) Obtinerea titlului de formator sau de formare de formatori se crediteaza cu 20 credite EMC.

(6) Absolvirea Programului special de revalorizare a formarii initiale de asistent medical generalist, dobandita anterior datei de 01.01.2007, se crediteaza cu 20 credite EMC.


CAPITOLUL V

CERTIFICAREA FORMELOR DE EDUCATIE MEDICALA CONTINUA SI EVIDENTA CREDITELOR CURSURILOR/MANIFESTARILOR STIINTIFICE

Art. 18. Reguli de creditare a formelor de EMC organizate de OAMGMAMR prin Comisia Nationala de Educatie Profesionala Continua

Comisia Nationala de Educatie Profesionala Continua a OAMGMAMR va transmite in scris catre filialele judetene ale OAMGMAMR, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea derularii cursurilor, urmatoarele informatii:

a) perioada de desfasurare;

b) locatia de desfasurare;

c) numar participanti;

d) titlul programului EMC;

e)numele formatorului;

f) numarul de credite acordat;

Ulterior desfasurarii programelor de EMC, Comisia Nationala de Educatie Profesionala Continua a OAMGMAMR va transmite filialelor judetene ale OAMGMAMR listele cu participanti, in vederea eliberarii certificatelor de participare si de acordare a creditelor EMC.

ART.19. Certificarea cursurilor/manifestarilor stiintifice:

Participantii la cursuri/manifestari stiintifice vor primi, in baza documentelor de curs/manifestare stiintifica, certificate de participare pe care se va mentiona tema cursului/manifestarii, locul si perioada de desfasurare a acestora, numarul de credite EMC.

(1) Certificatele vor fi editate si inseriate la filiala judeteana/Mun. Bucuresti, prin Registrul National Unic (RNU)al OAMGMAMR;

(2) In cazul cursurilor/manifestarilor stiintifice organizate de alte entitati juridice decat OAMGMAMR, certificatele de participare vor fi eliberate de catre filiala care a avizat cererea de creditare (pe teritoriul careia s-a desfasurat cursul/manifestarea);

(3) Certificatele eliberate de filialele judetene/Mun. Bucuresti ale OAMGMAMR pentru participarea la cursuri/manifestari stiintifice creditate de CNEPC, vor fi recunoscute de filiala in care participantul este membru.

Art.20. Filielele judetene/Municipiul Bucuresti realizeaza evidenta creditelor obtinute de membrii OAMGMAMR, prin inregistrarea obligatorie a creditelor in Registrul National Unic.

Art.21. Totalizarea numarului de credite obtinut se face la sfarsitul fiecarui an, cand asistentul medical generalist, moasa, asistentul medical trebuie sa faca dovada ca a acumulat numarul de credite stabilit de Consiliul National al OAMGMAMR. In prezent, numarul anual de credite necesar avizarii Certificatului de membru este de 30 de credite.

Art.22.

(1) Obligativitatea realizarii creditelor se refera la perioada exercitarii profesiei.

(2) Sunt exceptati de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic, membrii OAMGMAMR care au profesat o perioada mai mica de sase luni in anul calendaristic respectiv, cat si asistentii medicali nevazatori.

(3) Pentru obtinerea avizului anual al OAMGMAMR este obligatoriu ca, din totalul de credite necesar anual, cel putin jumatate sa fie realizate prin cursuri EMC. Fac exceptie de la aceasta prevedere cei care au obtinut necesarul anual de credite in baza obtinerii diplomei de masterat, doctorat, a certificatului de specializari, competente si autorii de carti/capitole de carti, grad principal.


CAPITOLUL VI

MONITORIZAREA DESFASURAII FORMELOR DE EDUCATIE MEDICALA CONTINUA; MODALITATEA DE RAPORTARE A ACTIVITATII EMC

Art.23. Filialele judetene/ mun. Bucuresti ale OAMGMAMR au obligatia de a transmite trimestrial catre Comisia Nationala de Educatie Profesionala Continua, un raport cu privire la cursurile de EMC organizate la nivelul filialei desfasurate in trimestrul respectiv, care sa contina (Anexa 6 la Norme):

 • tema cursului/manifestarii
 • numarul adresei de creditare;
 • perioada de desfasurare;
 • locul de desfasurare;
 • data/perioada desfasurarii cursului
 • numele formatorului/formatorilor
 • numarul adresei de acreditare/reacreditare a formatorului/formatorilor;
 • numarul participantilor/serie;
 • numarul de credite EMC.

Art.24. Raportarea activitatii de educatie medicala continua desfasurata la nivelul filialelor judetene/Mun. Bucuresti se va face pana la data de 15 a primei luni a trimestrului urmator.

Art.25. Comisia Nationala de Educatie Profesionala Continua va centraliza datele cu privire la activitatea EMC din filiale si va sesiza Biroului executiv al OAMGMAMR cazurile de nerespectare a prezentelor norme, pentru a intreprinde masurile necesare pentru corectarea acestor situatii.

Art.26. Comisia Nationala de Educatie Profesionala Continua va intocmi si actualiza lunar registrul cursurilor creditate (anexa 7) si lista publicatiilor creditate, care vor fi afisate pe site-ul OAMGMAMR, www.oamr.ro.


CAPITOLUL VII

DISPOZITII FINALE

Art. 27. Incepand cu data de 01.01.2015 creditele EMC nu se mai reporteaza.

Art. 28. Numarul de credite pentru fiecare forma de EMC va fi stabilit de Comisia Nationala de Educatie Profesionala Continua a OAMGMAMR, in baza cererii de creditare a cursurilor/manifestarilor stiintifice, care va fi inaintata de catre presedintii filialelor judetene/Mun. Bucuresti catre Comisia Nationala de Educatie Profesionala Continua, conform Normelor de creditare.

Art.29. In urma analizei cererilor de creditare (manifestari stiintifice, cursuri, elaborare de material cu caracter profesional stiintific etc.) Comisia Nationala de Educatie Profesionala Continua decide creditarea formelor de educatie medicala continua.

Art.30. Pentru cursurile EMC, creditarea este valabila 12 luni de la data comunicarii catre filiala judeteana/Mun. Bucuresti.Valabiliatatea creditarii poate fi prelungita, la cererea filialei. Solicitarea de prelungire a creditarii va fi inaintata Comisiei Nationale de Educatie Profesionala Continua, cu 60 de zile inaintea expirarii termenului de valabilitate.

Art.31. Pentru desfasurarea cursurilor, furnizorii de EMC acreditati au obligatia de a informa si de a solicita avizul conducerii filialei OAMGMAMR pe teritoriul careia se vor desfasura cursurile respective. Daca la curs participa si membri ai altor filiale, filiala organizatoare are obligatia de a transmite lista nominala a participantilor, filialei de provenienta.

In caz contrar, conducerea filialei de provenienta a participantilor la curs, poate refuza recunoasterea creditelor obtinute iar furnizorul risca pierderea acreditarii.

In acest caz, Comisia Nationala de Educatie Profesionala Continua poate hotari retragerea acreditarii furnizorului.

Art.32. Asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali care nu realizeaza anual numarul minim de credite stabilit de Consiliul National al OAMGMAMR, li se poate suspenda dreptul de libera practica, pana la realizarea numarului de credite respectiv, conform art.46 alin.4 din OUG 144/2008, aprobata prin Legea 53/2014.

Art.33. Prezentele Norme sunt obligatorii pentru organizarea si desfasurarea formelor de educatie medicala continua la nivelul filialelor judetene/Mun.Bucuresti ale OAMGMAMR.

Nerespectarea prezentelor Norme are drept consecinta sanctionarea persoanelor responsabile de activitatea EMC de la nivelul filialei OAMGMAMR (presedintele de filiala si presedintele Comisiei EPC judetene), conform prevederilor legale si reglementarilor interne ale OAMGMAMR.

Art.34. Taxele de certificare/creditare, limitele maxime referitoare la taxele de curs si cuantumul maxim privind plata lectorilor sunt stabilite prin Hotarari ale Consiliului National al OAMGMAMR).

Art. 35. Prezentele norme intra in vigoare de la data 1.04.2017.Anexa 1 Cerere Creditare Cursuri

Anexa 2 Cerere Creditare Manifestari

Anexa 3 Fisa Publicatiilor Creditate

Anexa 4 Model Chestionar De Evaluare Finala A Cursului

Anexa 5 Model Proces Verbal Predare Documente Curs

Anexa 6 Raport Trimestrial Al Cursurilor

Anexa 7 Registrul Cursurilor Creditate