• OAMGMAMR Bucuresti
Logheaza-te
Mail
Parola
Recupereaza parola   • Inregistrare
eAsistent.ro
Atentie! Organizarea si desfasurarea examenului de grad principal pentru asistenti medicali generalisti, moase, asistenti medicali, surori medicale si oficianti medicali 2016

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR) organizeaza, prin filialele judetene si a municipiului Bucuresti, examenul de grad principal-sesiunea 2016, conform Ordinului MS nr. 1044/12.09.2016, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 750/27.11.2016.


Examenul de grad principal se organizeaza pentru: asistenti medicali generalisti, moase, asistenti medicali (Balneofizioterapie si recuperare medicala; Farmacie; Igiena si sanatate publica; Igienist de cabinet stomatologic; Stomatologie; Laborator; Medico-social; Nutritie si dietetica; Radiologie si imagistica medicala), surori medicale si oficianti medicali.


Documente necesare inscrierii:

(1) La inscriere, candidatul va depune un dosar cu sina, care va contine urmatoarele documente: a) cererea de inscriere cu datele de contact;

b) copia actului de identitate;

c) copia diplomei de absolvire/licenta sau echivalenta a uneia din urmatoarele categorii de institutii de invatamant: liceu sanitar; scoala postliceala sanitara; colegiu medical universitar; facultate de medicina/ de asistenta medicala/ de moase; La inscriere candidatul prezinta actele de studii in original, urmand ca persoana care primeste documentele sa certifice "in conformitate cu originalul" pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
d) copia atestatului de echivalare, dupa caz;

e) in cazul candidatilor cu formare profesionala efectuata in strainatate si recunoscuta in Romania, in conditiile legii, candidatul va depune copia diplomei obtinute in strainatate insotita de traducerea legalizata in limba romana si de copia documentului de recunoastere a calificarii in Romania;

f) adeverinta eliberata de angajator din care sa reiasa, dupa caz:

(i) experienta profesionala cumulata de minimum 5 ani la data sustinerii examenului, dobandita in conditiile legii in specialitatea atestata de titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia;

(ii) conditiile de incadrare si de durata precizate pentru urmatoarea situatie: la examenul de grad principal organizat in specialitatea titlului de calificare obtinut in baza prevederilor Ordinului ministrului sanatatii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare si desfasurare a programelor de pregatire pentru obtinerea specializarilor in domenii complementare specialitatii de baza de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie, cu modificarile si completarile ulterioare, pot participa si asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie care fac dovada incadrarii, in conditiile legii, in functia de asistent medical cu norma intreaga sau echivalent partial, pe o perioada cumulata de minimum 5 ani anteriori datei de sustinere a examenului in structura sanitara corespunzatoare specialitatii respective, dupa cum urmeaza: servicii de radiologie-imagistica medicala, de laborator, de balneo-fizioterapie, de nutritie si dietetica, de igiena si sanatate publica.

g) copia actelor de schimbare a numelui, dupa caz;

h) dovada platii sumei de participare la examen.


(2) Candidatii care au desfasurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, incheiat in conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, si Certificatul de voluntariat emis de catre organizatiile gazda, incheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania; vechimea acumulata in perioada de voluntariat se calculeaza in functie de timpul efectiv de lucru prestat;


(3) In situatia in care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, in copie legalizata si traducere legalizata, documente emise de autoritatea competenta a statului in cauza din care sa rezulte perioadele de exercitare efectiva si legala a profesiei pe teritoriul acelui stat;


(4) Pe coperta dosarului de inscriere se trec: numele si prenumele candidatului cu initiala tatalui, numele purtat anterior (dupa caz), specialitatea in care s-a inscris la examen, numarul de telefon al candidatului.Datele de desfasurare a examenului, pe specialitati:
17.11.2016 - examen - asistenti medicali generalisti, surori medicale, oficianti medicali;
18.11.2016 - examen - asistenti medicali- alte specializari, altele decat asistenti medicali generalisti;


- Inscrierile la examen se fac in perioada 19.10-07.11.2016, pentru toate specialitatile, la sediul filialei municipiului Bucuresti, in programul: luni-joi orele 09-17, vineri orele 09-13.
- Cuantumul sumei de participare la examen este de 120 lei/participant.

- Suma se va plati in contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, GARANTI BANK-SUCURSALA MIHALACHE, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;
- Pe documentul de plata platitorul va mentiona "Suma de participare examen grad principal-2016"


Pentru mai multe informatii privind bibliografia si tematica de examen, vizualizati urmatoarele documente:

1. Asistent medical generalist
2. Moase
3. BFT
4. Farmacie
5. Igiena
6. Igienist de cabinet stomatologic
7. Stomatologie
8. Laborator
9. Medico-social
10. Nutritie
11. Radiologie.


Descarca: - Metodologia de organizare a examenului de grad principal 2016
- Metodologia de organizare a examenului de grad principal 2016 (Monitorul Oficial)
Atentie! Informatii privind organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea specializarii 2016

In perioada 18.10 - 31.10.2016 Ministerul Sanatatii organizeaza si desfasoara, prin Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti (SNSPMPDSB) Examenul pentru obtinerea specializarilor de Laborator, Balneo-fizioterapie, Igiena si sanatate publica, Radiologie-imagistica medicala si Nutritie si dietetica de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie care au absolvit programele de pregatire organizate in acest sens.


Pentru mai multe informatii privind examenul de specializare, apasati aici

Atentie! Adeverinte grad principal 2015
Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali, care au promovat examenul de grad principal in sesiunea octombrie 2015, isi pot ridica adeverintele de le sediul filialei (str. Avrig, nr. 12, etaj 1, secretariat).

Adeverintele se elibereaza titularilor sau persoanelor imputernicite de catre acestia, in programul luni-joi, orele 09-17.
OAMGMAMR filiala Bucuresti reprezinta interesele profesionale a peste 21.000 de asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali.

citeste mai mult
OAMGMAMR-filiala Municipiului Bucuresti are placerea sa va anunte lansarea proiectului de cursuri online

mai multe informatii
Recunoasterea titlurilor de calificare obtinute in Romania, in celelalte State Membre UE - eliberarea documentelor necesare recunoasterii (certificate)

citeste mai mult
Program Azi - 28.10.2016
(VINERI )
Nu este program de lucru cu publicul.
Statut OAMGMAMR
HOTARARE Nr. 1 din 10 februarie 2009 privind adoptarea Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania Text in vigoare incepand cu data de 8 aprilie 2016. Pentru a descarca documentul, apasati aici ... (citeste tot)
Obtinerea avizului aferent anului 2016
Pentru obținerea avizului aferent anului 2016, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care dețin Certificat de Membru prezintă: Certificatul de membru (original) Adeverință de salariat (cu menționarea salariului de baza, și după caz a plății lunare pe statul de plata a cotizației către OAMGMAMR-filiala București) Extras din REVISAL din care sa reiasa functia si salariul de baza; Polita de asigurare de raspundere civilă pentru greșeli în activitatea profes ... (citeste tot)
Acte necesare pentru obtinerea Certificatului de Membru
Incepand cu 01.01.2015, filiala Municipiului Bucuresti a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR) va elibera Certificate de Membru si Avizele anuale pentru autorizarea exercitarii profesiei, in conformitate cu prevederile Hotarararii nr. 2/10.10.2013 a Adunarii Generale Nationale a OAMGMAMR, publicata in Monitorul Oficial nr.763/2013, Partea I. Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali vor primi noile forme al ... (citeste tot)