Regulament de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

Adoptat prin Hotararea  nr. 3/ 9 iulie 2009 http://www.oamr.ro/Hotarare Nr 3 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Regulamentului de organizare si functionare al OAMGMAMR/ CAPITOLUL I Dispozitii generale ART. 1 (1) Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR) se organizeaza si functioneaza ca organizatie profesionala, (...)Citește mai mult...

Norme de Acreditare a Furnizorilor de Educație Medicală Continuă

CAPITOLUL I Furnizorii de Educație Medicală Continuă (EMC) Art.1 Furnizorii de educație medicală continuă, denumiți în continuare furnizori de EMC, sunt: OAMGMAMR, prin filialele judeţene şi prin Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă, instituții/unități de învățământ medical, organizații neguvernamentale, formatori persoane fizice, alte entități juridice c (...)Citește mai mult...

Norme de creditare a formelor de Educație Medicală Continuă

CAPITOLUL I     Dispoziții generale ART. 1 (1) Educația medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă întreaga arie de activități de pregătire teoretică și practică, planificate, fundamentale pentru menținerea și îmbunătățirea standardelor de competență profesională și asigurarea calității îngrijirilor de sănătate furnizate, prin actu (...)Citește mai mult...

Statutul Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

HOTĂRÂREA Nr. 1 din 10 februarie 2009 privind adoptarea Statutului Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Text în vigoare începând cu data de 8 aprilie 2016 Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pân (...)Citește mai mult...

Ordonanța de Urgență Nr. 144 din 2008 modificată și completată cu Legea nr. 278/2015

ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Acte modificatoare: Legea nr. 187/2012 Legea nr. 53/2014 Ordonanța de urgenț (...)Citește mai mult...

Ordinul nr. 4317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formarii initiale de asistent medical generalist, dobandita anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii invatamantului postliceal si ai invatamantului superior

Monitorul Oficial nr.624 din 26.08.2014 Ordinul nr. 4317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formarii initiale de asistent medical generalist, dobandita anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii invatamantului postliceal si ai invatamantului superior Nr. 4.317/943 Ministerul Educatiei Nationale Ministerul Sanatatii In temeiul considerent (...)Citește mai mult...

ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical in regim independent

Vazand Referatul de aprobare nr. NB 10.440/2014 al Directiei generale resurse umane, juridic si contencios din cadrul Ministerului Sanatatii, avand in vedere prevederile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Or (...)Citește mai mult...

Activitatea de voluntariat

În România activitatea de voluntariat este reglementată de Legea nr. 78/2014 (publicată în Monitorul Oficial nr. 469 din 26 iunie 2014). Voluntariatul reprezintă activitatea de interes public, neobligatorie, nerenumerată, îndeplinită prin decizia voluntarului, sprijinită și promovată de statul român, în baza contractului de voluntariat, prin care voluntarul se obligă să presteze a (...)Citește mai mult...

Ordinul Ministrului Sănătății Nr. 613 din 9 Mai 2013

ORDIN nr. 613 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor de organizare si desfasurare a programelor de pregatire pentru obtinerea specializarilor in domenii complementare specialitatii de baza de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 21 mai 2013 Avand in vedere Referatul de apro (...)Citește mai mult...

Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România

HOTĂRÂREA Nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etica și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România EMITENT: ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 12 august 2009     În temeiul art. 52 alin. (3) din Or (...)Citește mai mult...