imagine

Ordonanța de Urgență 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical

imagine

Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din RomâniaȘtiri

imagine

ANUNȚ PRIVIND LOCUL DE DESFAȘURARE A EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL SESIUNEA 2023

Afișat: 25.09.2023

Dragi colegi,

Examenul de Grad Principal Sesiunea 2023 se desfăşoară în data de 28.09.2023 pentru toate specialitățile, după cum urmează:

 1. Asistenții medicali generaliști susțin examenul la Școala Postliceală Sanitară Fundeni (Șoseaua Fundeni nr. 254, Sector 2)
 2. Asistenții medicali din alte specialități (Radiologie, Farmacie, Laborator, Moașă, Balneofizioterapie, Nutriție, Stomatologie, Igienă și sănătate publică, Igienist cabinet stomatologic) susțin examenul la Institutul Oncologic București "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" - Sala AMFITEATRU (Şos. Fundeni 252, Sector 2)

Examenul se va desfășura pe durata a două ore, în intervalul 10.00-12.00.

ACCESUL ÎN SĂLILE DE EXAMEN SE FACE PÂNĂ LA ORA 08:45

ÎN BAZA ACTULUI DE IDENTITATE AFLAT ÎN TERMEN DE VALABILITATE (B.I., C.I., sau PAȘAPORT)

DUPĂ ACEASTĂ ORĂ ACCESUL NU MAI ESTE PERMIS.

Lista cu repartizarea pe săli a candidaților va fi afișată în preziua examenului la locațiile de examen.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali: Metodologie grad principal

Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali Sesiunea 2023 pot fi consultate accesând următorul link: Tematica si bibliografie 2023

imagine

Anunț privind afișarea listei candidaților pentru participarea la Examenul de grad principal - Sesiunea 2023

Afișat: 20.09.2023

Stimați colegi,

Vă informăm că lista candidaților declarați "ADMIS" sau ”RESPINS” la înscrierea pentru susținerea Examenului de grad principal - sesiunea 2023 a fost afișată la sediul Filialei București a OAMGMAMR, astăzi, 20 septembrie 2023, ora 10.00.

Candidații pot contesta respingerea dosarelor la Comisia locală de examen, în termen de 24 de ore de la data afișării listei.

Candidații al căror dosar a fost declarat "Respins" pot depune solicitarea de restituire a sumei de participare la examen în termen de 30 de zile de la data încheierii examenului.

imagine

Anunț privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2023

Afișat: 30.08.2023

Stimați colegi,

Vă reamintim că Vineri, 1 septembrie 2023 încep înscrierile pentru Examenul de Grad principal - Sesiunea 2023.

Depunerea dosarelor se va face până vineri, 15 septembrie 2023, la sediul OAMGMAMR Filiala București (Strada Avrig, nr. 12 – Departamentul AVIZĂRI) , după următorul program:

Luni 8:00-16:00
Marți 8:00-16:00
Miercuri 8:00-18:00
Joi 8:00-16:00
* Vineri 8:00-14:00

* Vineri, 1 septembrie 2023, înregistrarea candidaților se face în intervalul orar 8:00-16:00

imagine

Anunț privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2023

Afișat: 25.08.2023

Stimați colegi,

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2023, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru mai multe informații privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, citiți articolul.

imagine

Anunț privind Organizarea Examenului de Grad Principal 2023

Afișat: 12.07.2023

Stimați colegi,

Vă informăm că Sesiunea 2023 a Examenului de Grad Principal se va organiza după cum urmează:

 • perioada de înscriere a dosarelor: 1-15 Septembrie 2023
 • data desfășurării examenului pentru toate specialitățile: 28 Septembrie 2023

Puteți consulta Tematica și bibliografia de examen de grad principal aici.

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali

Actualizat: 28.07.2023

Anunț Eliberare Certificate Grad Principal, Sesiunea Septembrie 2022

Afișat: 01.11.2022

Stimați colegi,

Începând de astăzi, 1 noiembrie 2022, vă așteptăm la sediul Filialei Municipiului București a OAMGMAMR din strada Avrig, nr. 12, Sector 2, de luni până vineri, în intervalul 9:00-16:00, pentru ridicarea certificatului care atestă promovarea examenului de grad principal, sesiunea 2022.

Documentul se eliberează titularului, pe baza actului de identitate.

Pentru membrii care au beneficiat de derogare pentru participarea la examen, certificatele de grad principal se vor elibera după data îndeplinirii condiției de experiență profesională, în baza unei dovezi care să ateste condiția de vechime integrală.

AVIZARE 2023

Afișat: 26.09.2022

Stimați colegi,

În perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2022 se va desfășura procesul de eliberare a avizelor privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, pentru anul 2023.

Documentele și condițiile necesare pentru obținerea avizului pot fi găsite aici Obținere Aviz anual

AVIZUL pentru anul 2023 se poate obține astfel:

 • Online, utilizând secțiunea Avizare, din Contul personal, de pe site-ul filialei www.oammrbuc.ro, conform instrucțiunilor publicate, parcurgând următoarele etape:
  • completarea cererii de eliberarea și scanarea acesteia, (Cerere eliberare aviz)
  • scanarea documentelor necesare eliberării avizului anual
  • încărcarea cererii de eliberare a avizului și a tuturor documentelor în secțiunea Avizare

  După verificarea cererii și a documentelor trimise de solicitant, dacă acestea îndeplinesc condițiile legale de obținere a avizului, avizul se va trimite solicitantului, în format pdf, pe mail.

  În cazul în care, după verificarea documentelor transmise, se constată neconformități, solicitantul va primi o rezoluție în acest sens, pe mail.

  Avizul privind exercitarea profesiei, în original, se va putea ridica de la sediul OAMGMAMR filiala Mun. București, in fiecare zi de luni, intre orele 9:00-16:00.

 • La sediul filialei din Str. Avrig, nr.12, Departamentul Avizări, în zilele de Miercuri, Joi, între orele 9:00-16:00.

Pentru a evita aglomerația, timpii mari de așteptare și alte situații neprevăzute, vă recomandăm să utilizați metoda online de obținere a avizului!

ATENȚIE:

Pentru membri care solicită eliberarea Avizului anual după data de 31 decembrie 2022, eliberarea Avizului anual se va face cu valabilitate de la data solicitării și a îndeplinirii tuturor cerințelor legale.

Membrii care nu au realizat numărul de credite pot sa urmeze cursurile pe platforma de cursuri a Filialei emcbuc.ro

Tratat de îngrijiri medicale pentru asistenți medicali generaliști

Afișat: 25.05.2022

Stimați colegi,

Vă informăm că lucrarea "Tratat de îngrijiri medicale pentru asistenți medicali generaliști" poate fi descărcată gratuit în format electronic de pe website-ul OAMGMAMR: https://www.oamr.ro/tratatdescarcagratuit/.

Cele trei volume care alcătuiesc Tratatul reprezintă un suport esențial pentru colegii care se pregatesc pentru examenul de grad principal sesiunea 2022, dar și pentru pregătirea profesională a asistenților medicali generaliști.