Obținere Aviz anual

Pentru primirea avizului anual, membrii Filialei București a OAMGMAMR trebuie să prezinte următoarele:

 1. Certificatul de membru (original).
 2. Polița de asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională ("asigurare malpraxis"), valabilă pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a anului pentru care se eliberează avizul (original și copie).
  1. Valorile minime ale riscului asigurat sunt:
   • echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, pentru asistenții medicali generaliști, moașele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primiri urgenţe şi unităţi de primiri urgenţe, servicii de ambulanţă;
   • echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro, pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare;
   • echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro, pentru asistenţii de farmacie, asistenții medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenții care îşi desfăşoară activitatea în instituții/ secţii de medicină legală.
  2. Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în regim independent ca persoană fizică independentă sau titular de cabinet individual de practică independentă, echivalentul în lei a sumei de 20.000 euro.
 3. Adeverință de salariat (valabilă 30 de zile, cu menționarea salariului de bază și dacă este cazul a plății lunare pe statul de plată).
 4. Raportul per salariat din Revisal, datat şi ştampilat de angajator; (În cazul schimbării locului de muncă, de la locul de muncă anterior se vor prezenta documente care atestă încetarea raporturilor contractuale (decizia de încetare contract individual de muncă + adeverință vechime sau raport per salariat, adeverință de vechime voluntariat, decizie încetare contract ca persoană fizică independentă și declarație de venituri depusă la Administrația Finanțelor Publice, noul contract de muncă, după caz)
 5. Dovada realizării celor 30 credite EMC aferente anului anterior celui pentru care se solicită eliberarea Avizul anual.
 6. Dovada plății la zi a cotizaţiei de membru OAMGMAMR, pentru membrii cărora nu li se reține lunar pe ștatul de plată;

NOTĂ: Asistenţii medicali generaliști, moașele și asistenții medicali pensionari, care îşi continuă activitatea profesională, vor depune şi certificatul de sănătate fizică și psihică pentru obținerea avizului anual.
Descarcă Cererea de eliberare Aviz anual pentru exercitarea profesieiEliberare Aviz pentru anul 2024

În perioada 2 octombrie - 31 decembrie 2023 se desfășoară procesul de ELIBERARE A AVIZELOR pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, pentru anul 2024.

Documentele și condițiile necesare pentru obținerea avizului pot fi găsite aici Obținere Aviz anual

AVIZUL pentru anul 2024 se poate obține astfel:

 • Online, utilizând secțiunea Avizare, din Contul personal, de pe site-ul filialei www.oammrbuc.ro, conform instrucțiunilor publicate, parcurgând etapele indicate în platformă
  • În acest caz, AVIZUL pentru exercitarea profesiei, în original, se va putea ridica de la sediul OAMGMAMR filiala Mun. București, in fiecare zi de luni, intre orele 9:00-16:00.
 • La sediul filialei din Str. Avrig, nr.12, Departamentul Avizări, după următorul program:
  • Miercuri, între orele 9:00-18:00
  • Joi, între orele 9:00-16:00

Pentru a evita aglomerația, timpii mari de așteptare și alte situații neprevăzute, vă recomandăm să utilizați metoda online de obținere a avizului!

ATENȚIE:

Vă informăm că factura pentru cotizația achitată, poate fi emisă, la cerere*, doar pe numele membrului OAMGMAMR Filiala București.

*Cererea se va depune doar în ziua efectuării plății.

Pentru membrii care solicită eliberarea Avizului anual după data de 31 decembrie 2023, eliberarea Avizului anual se va face cu valabilitate de la data solicitării și a îndeplinirii tuturor cerințelor legale.
Tutorial pentru încărcarea online a documentelor necesare eliberării avizului anual