Obținere Aviz anual

Pentru primirea avizului anual, membrii Filialei București a OAMGMAMR trebuie să prezinte următoarele:

 1. Certificatul de membru (original).
 2. Polița de asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională ("asigurare malpraxis"), valabilă pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a anului pentru care se eliberează avizul (original și copie).
  1. Valorile minime ale riscului asigurat sunt:
   • echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, pentru asistenții medicali generaliști, moașele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primiri urgenţe şi unităţi de primiri urgenţe, servicii de ambulanţă;
   • echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro, pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare;
   • echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro, pentru asistenţii de farmacie, asistenții medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenții care îşi desfăşoară activitatea în instituții/ secţii de medicină legală.
  2. Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în regim independent ca persoană fizică independentă sau titular de cabinet individual de practică independentă, echivalentul în lei a sumei de 20.000 euro.
 3. Adeverință de salariat (valabilă 30 de zile, cu menționarea salariului de bază și dacă este cazul a plății lunare pe statul de plată).
 4. Raportul per salariat din Revisal, datat şi ştampilat de angajator; (În cazul schimbării locului de muncă, de la locul de muncă anterior se vor prezenta documente care atestă încetarea raporturilor contractuale (decizia de încetare contract individual de muncă + adeverință vechime sau raport per salariat, adeverință de vechime voluntariat, decizie încetare contract ca persoană fizică independentă și declarație de venituri depusă la Administrația Finanțelor Publice, noul contract de muncă, după caz)
 5. Dovada realizării celor 30 credite EMC aferente anului anterior celui pentru care se solicită eliberarea Avizul anual.
 6. Dovada plății la zi a cotizaţiei de membru OAMGMAMR, pentru membrii cărora nu li se reține lunar pe ștatul de plată;

NOTĂ: Asistenţii medicali generaliști, moașele și asistenții medicali pensionari, care îşi continuă activitatea profesională, vor depune şi certificatul de sănătate fizică și psihică pentru obținerea avizului anual.
Eliberare Aviz pentru anul 2023

În perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2022 se va desfășura procesul de eliberare a avizelor privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, pentru anul 2023.

Documentele și condițiile necesare pentru obținerea avizului pot fi găsite aici Obținere Aviz anual

AVIZUL pentru anul 2023 se poate obține astfel:

 • Online, utilizând secțiunea Avizare, din Contul personal, de pe site-ul filialei www.oammrbuc.ro, conform instrucțiunilor publicate, parcurgând următoarele etape:
  • completarea cererii de eliberarea și scanarea acesteia, (Cerere eliberare aviz)
  • scanarea documentelor necesare eliberării avizului anual
  • încărcarea cererii de eliberare a avizului și a tuturor documentelor în secțiunea Avizare

  După verificarea cererii și a documentelor trimise de solicitant, dacă acestea îndeplinesc condițiile legale de obținere a avizului, avizul se va trimite solicitantului, în format pdf, pe mail.

  În cazul în care, după verificarea documentelor transmise, se constată neconformități, solicitantul va primi o rezoluție în acest sens, pe mail.

  Avizul privind exercitarea profesiei, în original, se va putea ridica de la sediul OAMGMAMR filiala Mun. București, in fiecare zi de luni, intre orele 9:00-16:00.

 • La sediul filialei din Str. Avrig, nr.12, Departamentul Avizări, în zilele de Miercuri, Joi, între orele 9:00-16:00.

Pentru a evita aglomerația, timpii mari de așteptare și alte situații neprevăzute, vă recomandăm să utilizați metoda online de obținere a avizului!

ATENȚIE:

Pentru membri care solicită eliberarea Avizului anual după data de 31 decembrie 2022, eliberarea Avizului anual se va face cu valabilitate de la data solicitării și a îndeplinirii tuturor cerințelor legale.

Membrii care nu au realizat numărul de credite pot sa urmeze cursurile pe platforma de cursuri a Filialei emcbuc.roTutorial pentru încărcarea online a documentelor necesare eliberării avizului anual