Program Azi - 19.12.2014
(VINERI )
Nu este program de lucru cu publicul.

Acte necesare pentru obtinerea Certificatului de Membru

În anul 2014 se vor elibera Certificate de membru si Avize anuale conform Hotărârii nr.2/10.10.2013, publicată în Monitorul Oficial partea I nr. 763/2013.
Pentru eliberarea acestora, membrii filialei se vor prezenta la sediul din str. Avrig, nr.12, sect.2, la momentul expirării avizului primit în anul 2013.Pentru asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care dețin Certificat de Membru sunt necesare:

 • Certificatul de membru (original)
 • Adeverință de salariat (cu menționarea salariului de încadrare, și după caz a plății lunare pe statul de plata a cotizației către OAMGMAMR-filiala București)
 • Polita de asigurare de raspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională valabilă (original și copie)
 • Acte de studii dobândite ulterior
 • Credite EMC la zi
 • Cotizatia 1% / luna din salariul de incadrare (pentru membrii cărora nu li se vireaza lunar de către angajator).
 • În cazul întreruperilor în activitate - dovada cu privire la perioada respectivă (durată, motiv)În cazul asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care nu dețin Certificat de Membru, actele necesare pentru obținerea acestuia sunt:

 • Diploma de bacalaureat sau Certificat absolvire Liceu (original + copie)
 • Acte de absolvire a invatamantului de specialitate, dupa caz:
  • Liceu sanitar + Certificat/Atestat de calificare + Certificat echivalare (original + copie)
  • Certificat de absolvire a scolii postliceale cu profil sanitar (original + copie)
  • Certificat de competenta profesionala + foaie matricola (original + copie)
  • Diploma de absolvire studii superioare de specialitate de scurta durata + foaie matricola (original + copie)
  • Diploma de absolvire studii superioare de specialitate de lunga durata + foaie matricola (original + copie)
 • Adeverinta de grad principal (daca este cazul) (original + copie)
 • Certificat de cazier judiciar (valabil 6 luni) (original )
 • Certificat de sanatate fizica si psihica tip A5 (valabil 2 luni) - (cu parafa medicului psihiatru + parafa medicului de familie sau boli interne sau medicina muncii) (original)
 • Adeverinta de salariat (cu mentionarea salariului de incadrare si a eventualelor întreruperi în activitate) (valabila 30 de zile) (original)
 • Cartea de munca sau contract individual de muncă însoțit de dovada întregistrării acestuia în Registrul de Evidență al Salariatilor (REVISAL) (copie conformă cu originalul)
 • Autorizatia de libera practica (daca este cazul) (original )
 • Document de casatorie/divort (daca este cazul) (copie)
 • Polita de asigurare de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala (valabil pentru anul in curs) (original + copie)
 • BI/CI (original)
 • Declaratie pe proprie raspundere (descarca: doc, pdf)
 • Cerere tip (descarca: doc, pdf)