Program Azi - 21.09.2018
(VINERI )
Nu este program de lucru cu publicul.

Obtinerea avizului anual

Pentru obtinerea avizului anual, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care detin Certificat de Membru prezinta:

  • Certificatul de membru (original)
  • Adeverinta de salariat (cu mentionarea salariului de baza, si dupa caz a platii lunare pe statul de plata a cotizatiei catre OAMGMAMR-filiala Bucuresti)
  • Extras din REVISAL din care sa reiasa functia si salariul de baza;
  • Polita de asigurare de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala valabila (original si copie)
  • Acte de studii dobandite ulterior obtinerii certificatului de membru
  • Credite EMC la zi
  • Cotizatia 1% / luna din salariul de baza (pentru membrii carora nu li se vireaza lunar de catre angajator).
  • In cazul intreruperilor in activitate - dovada cu privire la perioada respectiva (durata, motiv)