Activitatea de voluntariat

În România activitatea de voluntariat este reglementată de Legea nr. 78/2014 (publicată în Monitorul Oficial nr. 469 din 26 iunie 2014).

Voluntariatul reprezintă activitatea de interes public, neobligatorie, nerenumerată, îndeplinită prin decizia voluntarului, sprijinită și promovată de statul român, în baza contractului de voluntariat, prin care voluntarul se obligă să presteze activitatea, iar organizaţia - gazdă să ofere o activitate adecvată solicitării și pregătirii acestuia, cu asigurarea cheltuielilor pentru activitatea prestată.

Legea volutariatului reglementează participarea persoanelor fizice, neremunerată și bazată pe decizia liber consimţită a acestora, la activităţi de voluntariat organizate în România, de persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ.


Puteți vizualiza documentul privind Legea nr. 78/2014.