Eliberare duplicat Certificat de Membru

În cazul pierderii, furtului, distrugerii complete sau parțiale a certificatului de membru, vor fi depuse următoarele documente/acte:

  • Cerere pentru eliberare duplicat adresată conducerii filialei București (include și declarație scrisă a titularului în care sunt cuprinse împrejurările în care documentul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat);
  • Copia documentului pierdut (dacă există)
  • Copia documentului de identitate
  • Dovada publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a, a pierderii, furtului, distrugerii complete sau deteriorării parțiale a Certificatului de Membru sau a dovezii publicării anunțului într-un cotidian de largă circulație (în acest caz se va prezenta chitanța și cotidianul respectiv
  • Documente de la locul de muncă, dacă este exercitată profesia de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical - a se vedea secțiunea Eliberarea avizului anual pentru exercitarea profesiei.

Eliberare duplicat Certificat de membru

În vederea eliberării unui duplicat al Certificatului de membru, cererea de eliberare se completează și se scanează alături de celelalte documente necesare mai sus menționate și se încarcă online din contul personal al membrului filialei București, din secțiunea Duplicat Certificat membru.

Pentru a accesa această pagină, trebuie sa vă autentificați în contul dumneavoastră. Dacă nu aveți cont, vă puteți crea unul: Creare cont.