Recunoașterea titlurilor de calificare obținute în România, în celelalte State Membre UE - eliberarea documentelor necesare recunoașterii (certificate)

În conformitate cu Legea 278/2015, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în calitate de autoritate competentă, întocmește și eliberează documentele (certificate etc) necesare recunoașterii în scop profesional a titlurilor românești de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, în celelalte State Membre UE.

Începând cu data de 04.01.2016, cererile de eliberare a documentelor necesare recunoașterii în scop profesional a titlurilor românești amintite, însoțite de documentele corespunzătoare, se depun la filiala județeană/a Municipiului București a OAMGMAMR, la care solicitantul este membru. În cazul în care solicitantul nu a dobândit calitatea de membru al OAMGMAMR, cererea se depune la filiala OAMGMAMR pe a cărui raza teritorială domiciliază.

Documentele de recunoastere vor fi întocmite la nivelul structurii de specialitate a OAMGMAMR Național, iar în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet, vor fi ridicate de către solicitanți de la filiala județeană a OAMGMAMR la care aceștia au depus cererea, personal sau de către un împuternicit, prin procura notarială.

În vederea informării persoanelor interesate, pe site-urile filialelor județene ale OAMGMAMR vor fi publicate periodic, listele cu numele solicitanților pentru care au fost întocmite documentele respective, în vederea eliberării.

Documentele necesare
1. Descarcă Cerere - tip
2. Descarcă Model adeverință angajator
3. Descarcă documentele necesare pentru:
3.1. Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist pentru care NU se cere experiență profesională
3.2. Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist - pentru care SE CERE experiență profesională
3.3. Alte titluri de calificare de asistent medical
3.4. Titlul de calificare Moașă - pentru care NU se cere experiență profesională
3.5. Titlul de calificare de Asistent medical de Obstetrica- Ginecologie OG pentru care SE CERE experiență profesională