Asigurarea de răspundere civilă profesională

Autorizarea exercitării profesiei, mai cunoscută sub denumirea de avizare anuală, se efectuează numai după dovedirea existenței unei asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pe anul respectiv (art. 16 alin. (1) din OUG 144/2008).

Valorile minime ale riscului asigurat sunt stabilite prin Hotărârea nr. 5/2018 a Consiliului național al OAMGMAMR, după cum urmează:

  • echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, pentru asistenții medicali generaliști, moașele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primiri urgenţe şi unităţi de primiri urgenţe, servicii de ambulanţă;
  • echivalentul în lei al sumei de 4000 euro, pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare;
  • echivalentul în lei al sumei de 2000 euro, pentru asistenţii de farmacie, asistenții medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenții care îşi desfăşoară activitatea în instituții/ secţii de medicină legală.

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în regim independent ca persoană fizică independentă sau titular de cabinet individual de practică independentă, echivalentul în lei a sumei de 20.000 euro, conform Hotărârii nr. 39/2018.

Important de reținut este faptul că asigurarea de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesionala este valabilă un an, se poate încheia la societăţi de asigurări autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, asistenţii medicali generaliști, moașele și asistenții medicali având libertatea să încheie contracte de asigurare pentru răpundere civilă profesională la valori de risc mai mari decât cele stabilite prin Hotărârile Consiliului național al OAMGMAMR.