Obținere Certificat Membru

Acte necesare pentru obținerea Certificatului de membru:

  1. Cerere de înscriere și declarația pe propria răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate sau nedemnitate, prevăzută la art. 14 și 15 din OUG 144/2008 (Descarcă Cerere tip).
  2. Actul de identitate.
  3. Acte de schimbare a numelui (Certificat de căsătorie, etc).
  4. Documente de studii care atestă formarea în profesie (diplomă de bacalaureat sau certificat de absolvire liceu, certificat de calificare, atestat + diplomă de echivalare, certificat de absolvire a școlii postliceale cu profil sanitar, diplomă studii superioare + supliment la diplomă, certificate de competență/calificare profesională + foaie matricolă + supliment Europass, etc., după caz), original + copie.
  5. Cazier judiciar.
  6. Certificat de sănătate psihică și fizică (Certificat medical tip A5).
  7. Declarația de consimțământ privind prelucarea datelor personale (Descarcă declarația de consimțământ).

La primirea în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, solicitanții vor depune jurământul profesional.

PRECIZĂRI:

  • Absolvenții studiilor liceale efectuate într-o țară terță vor prezenta documentul obținut de la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.
  • Pentru exercitarea profesiei pe teritoriul României, Certificatul de membru trebuie însoțit în mod obligatoriu de Avizul anual.
  • Practicarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical de către o persoană care nu îndeplinește condițiile prevăzute de OUG 144/2008, constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului penal.

Eliberare Certificat membru OAMGMAMR

Înscrierea de noi membri și eliberarea certificatelor de membru se face conform prevederilor legale în vigoare.

Încărcați cererea și toate documentele necesare obținerii Certificatului de membru, accesând pagina Înregistrare membru.

După verificarea cererii și a documentelor trimise, veți primi un mail în care vi se vor comunica etapele următoare pentru finalizarea procesului de emitere a Certificatului de membru ( suma de plată, cod IBAN, eventuale documente lipsă, etc).