Suspendarea la cerere a calității de membru al OAMGMAMR

Pe durata suspendării calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se suspendă de drept toate obligațiile și drepturile ce decurg din calitatea de membru, inclusiv dreptul de a profesa.

La cerere, membrii OAMGMAMR care, din motive obiective, întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical pot solicita suspendarea calității de membru pe durata respectivă.

Motive obiective pentru suspendarea la cerere:

  • concediu de maternitate;
  • concediu pentru creșterea copilului de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
  • concediu pentru incapacitate temporară de muncă, dacă acesta are o durată mai mare de 6 luni;
  • concediu paternal;
  • șomaj, caz în care suspendarea se acordă pe durata șomajului;
  • rezidență temporară pe teritoriul altei țări, dacă depășește 6 luni;
  • alte motive obiective care justifică imposibilitatea exercitării profesiei pe o perioadă determinată, de până la cinci ani.

Cererea de suspendare se depune la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru, și va fi însoțită de:

  • certificatul de membru și avizul de liberă practică (dacă este cazul) în original;
  • copii (conforme cu originalul) ale documentelor în baza cărora se solicită suspendarea calității de membru la cerere (documente medicale, decizii de suspendare a contractului de muncă, dovadă șomaj, dovada rezidenței în altă țară, etc.)

Cererea de suspendare va fi depusă personal sau prin împuternicit.

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care solicită suspendarea calității de membru al OAMGMAMR trebuie să achite cotizația de membru datorată până la data înregistrării/depunerii cererii.

Încetarea suspendării calității de membru al OAMGMAMR se face în baza solicitării scrise, la care solicitantul anexează, în original, certificatul de cazier judiciar, precum și certificatul de sănătate fizică și psihică, aflate în termen de valabilitate. Cererea se depune la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru.

Pentru mai multe informații citește: Procedura de suspendare și de retragere a calității de membru al OAMGMAMR

Pentru lămuriri suplimentare privind suspendarea la cerere și încetarea suspendării vă puteți adresa Compartimentului Înregistrare, Certificare, Avizare, aflat la sediul filialei Municipiului București, Strada Avrig, Nr. 12, Parter.