Încetarea calității de membru al OAMGMAMR

Poate interveni în următoarele situații:

  1. La cerere, prin renunțarea la calitatea de membru.
  2. Prin decesul membrului OAMGMAMR.
  3. Prin pensionare (în baza deciziei de pensionare depuse la filială), dacă membrul respectiv nu dorește să își mențină calitatea de membru și după vârsta pensionării.
  4. Prin hotărârea de retragere a calității de membru emisă de Consiliului național, ca urmare a aplicării unei sancțiuni disciplinare.
  5. Prin punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive.

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care doresc să renunțe la calitatea de membru se vor adresa filialei OAMGMAMR unde sunt înregistrați.

Solicitarea se va face în scris prin depunerea unei cereri care va fi însoțită de certificatul de membru și avizul de liberă practică (dacă este cazul) în original.

În cazul renunțării la calitatea de membru prin pensionare, cererea de renunțare va fi însotiță și de o copie a deciziei de pensionare.

Cererea de renunțare la calitatea de membru va fi depusă personal sau prin împuternicit.

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care doresc să renunțe la calitatea de membru trebuie să fie la zi cu plata cotizației de membru.

Retragerea calității de membru al OAMGMAMR sau renunțarea la această calitate are drept consecință imposibilitatea exercitării profesiei.

Pentru mai multe informații citește aici: Procedura de suspendare și de retragere a calității de membru al OAMGMAMR.