Hotărârea nr. 4 din 21.03.2014 privind nereportarea creditelor

Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) întrunit în ședința din data de 21.03.2014, având în vedere prevederile art. 53 din Ordonanța de Urgență nr. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, coroborat cu ale art. 26 lit.i] din Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, emite următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1 Creditele acumulate în cursul anului 2014 de către membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, nu se vor reporta pentru anul 2015.

Art. 2 Prezenta hotărâre se va comunica tuturor filialelor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și Comisiei Naționale de Educație Medicală Continuă.