Hotărârea nr. 1 din 21.03.2014 privind stabilirea taxei de participare la cursurile organizate de OAMGMAMR, cu formatori/lectori proprii

Având în vedere prevederile art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, coroborat cu prevederile art.26 din Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Naționale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr.1/2009.

Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, întrunit în ședința din data de 21 martie 2014, emite următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1 - Se aprobă taxa maximă de participare pentru cursurile organizate de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu formatori/lectori proprii, în cuantum de 50 de lei, din care 15 lei reprezintă taxa de certificare.

Art. 2 - Din taxa de certificare, 10 lei vor fi virați filialelor iar suma de 5 lei va fi virată în contul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Art. 3 - Prezenta hotărâre se va comunica tuturor filialelor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.