Hotărârea nr. 22 din 27.09.2013 privind aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă

Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) întrunit în sedința din data de 27.09.2013, având în vedere prevederile art. 46 alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania și în conformitate cu Programul Național de Educație Medicală Continuă, adoptă urmatoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă Normele de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă.

Art. 2 Furnizorii de educație medicală continuă se acreditează de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, prin Comisia Națională de Educație Medicală Continuă, în colaborare cu Ministerul Sănătății.

Art. 3 Lista furnizorilor de educație medicala continuă acreditați, precum și temele cursurilor pentru care au fost acreditați, se vor afisa pe site-ul OAMGMAMR.

Art. 4 Prezenta hotărâre intra în vigoare la data aprobării de către Consiliul Național și se va comunica tuturor filialelor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Art. 5 La data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Național nr. 10/27.09.2012 pentru aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă.