Hotărârea nr. 15/21.03.2013 privind aprobarea taxei pentru cursurile de pregătire a infirmierelor

Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) întrunit în sedința din data de 21.03.2013 , având în vedere prevederile art. 40, alin. (1), lit. z) din Ordonanța de Urgență nr. 144 din 2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, coroborate cu prevederile art. 6, alin.(1), lit. x) din Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, emite urmatoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1 - Se aprobă taxa pentru cursurile de pregătire a infirmierelor desfășurate conform Hotărârii Consiliului Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 10 din 4 iunie 2010 privind aprobarea Programului național de pregătire a infirmierelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 501 din 20 iulie 2010, cu modificarile și completările ulterioare, în cuantum de până la 500 lei.

Art. 2 - Din suma percepută conform art. 1 se va reține și expedia către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, suma de 10 lei, reprezentând taxa de certificare.

Art. 3 - Certificatul de curs prevăzut în anexa nr. 3 la Programul național de pregătire a infirmierelor, se va elibera numai de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Art. 4 - Prezenta hotărâre intra în vigoare la data de 21.03.2013 și se va comunica filialelor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Art. 5 - La data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 20 / 01.10.2010.