imagine

Programul operațional capital uman: Consolidarea controlului tuberculozei în România prin creșterea competențelor profesioniștilor din domeniul TB

COMUNICAT DE PRESĂ

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritara 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricarei forme de discriminare

Prioritatea de investitii 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical

Titlul proiectului:Consolidarea controlului tuberculozei în România prin creșterea competențelor profesioniștilor din domeniul TB

Contract nr. POCU/91/4/8/107488 (Cod SMIS 2014+: 107488)

COMUNICAT DE PRESĂ

"Microbul tuberculozei nu pleacă în vacanță, nici medicii care luptă împotriva lui nu iau pauză"

România este țara cu cel mai mare număr de bolnavi de tuberculoză din Uniunea Europeană, dar face eforturi reale de reducere a acestor cifre prin intermediul strategiei Programului Național de Control al Tuberculozei din cadrul Ministerului Sănătății.

Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta în parteneriat cu Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate au început cursurile pentru personalul medical în cadrul proiectului "Consolidarea controlului tuberculozei în România prin creșterea competențelor profesioniștilor din domeniu TB". Programul urmărește formarea a 1320 de profesioniști implicați în domeniul "Boli transmisibile - Tuberculoza".

Primele cursuri s-au desfășurat la începutul lunii decembrie în București, Constanța și Craiova. Proiectul finanțat din fonduri europene este un răspuns activ la nevoia de îmbunătățire a cadrului tehnic și metodologic, a cunoștințelor și a competențelor personalului medical care activează sau are legătură cu domeniul tuberculozei.

Programul de formare profesională este un model inovator de bune practici pentru realizarea managementului pacientului cu tuberculoză în România, cu formarea tuturor specialiștilor implicați în depistarea și managementul cazului de tuberculoză: medic de familie, pneumolog, asistenți medicali, personal de laborator. Pentru fiecare dintre categoriile de personal sunt organizate cursuri de formare specifice, creditate de catre organismele profesionale de reglementare.

Profesioniștii care activează în domeniul tuberculozei se pot înscrie și pot afla mai multe detalii despre aceste cursuri pe site-ul https://controltb.ro/.

DESCARCĂ COMUNICAT DE PRESĂ