Hotărâre nr. 30/21.11.2019 privind organizarea și desfășurarea de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a tuturor cursurilor de educație continuă, fără taxă de participare

Hotărâre nr. 30/21.11.2019 privind organizarea și desfășurarea de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România a tuturor cursurilor de educație continuă, fără taxă de participare

Având în vedere prevederile art.46 alin.(1) lit. k) și ale art. 46 alin.(2) din Ordonanța de Urgență nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr.53/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 alin.(1) lit.k) din Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,

În temeiul prevederilor art.53 din Ordonanța de Urgență nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr.53/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, întrunit în ședința din data de 21.11.2019, emite următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1.  Începând cu data de 01.01.2020, organizarea și desfășurarea de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România a tuturor cursurilor de educație continuă, se va face fără taxă de participare.  

Art. 2.  Prin excepție de la prevederile art. 1, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care nu au realizat numărul de credite până la data de 31 decembrie a anului în curs, pot participa până la data de 31 martie la cursuri organizate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu taxă, în cuantum de maximum 50 lei/participant.

Art. 3. Pentru organizarea de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, a unor cursuri cu prezență în sală, la solicitarea membrilor , se poate percepe taxă de participare în cuantum de maximum 50 lei/participant.

Art. 4.  Prezenta hotărâre se va comunica filialelor  Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.