Precizări de la Ministerul Sănătății cu privire la recunoașterea calificărilor profesionale

Condițiile în care Ministerul Sănătății eliberează Certificatele de conformitate și respectiv Recomandări, în vederea recunoașterii calificărilor profesionale de către alte state membre.

Vă facem cunoscut că în conformitate cu prevederile DC 2005/36, anexa V. 2.1.2. și art. 21.1, numai diplomele de asistent medical generalist care atestă studii universitare (eliberate începând cu promoțiile 2006 respectiv 2007 de absolvenți), precum și Certificatele de competențe profesionale eliberate începând cu promoția 2010 de absolvenți a școlilor postliceale sanitare, beneficiază de Certificat de conformitate.

Conform art. 33 bis. din Directiva mentionată, numai în cazul Certificatelor de competențe profesionale care atestă o formare de asistent medical generalist începută anterior anului 2007, beneficiază de certificat de experiență profesională, atunci când titularul face dovada că a exercitat activitățile profesionale efectiv, legal și neîntrerupt în România pe o durata de minim 5 ani din ultimii 7 ani anterior datei de eliberare a certificatului de experiență profesională.

Față de cele de mai sus, titlurile de calificare, altele decât cele mentionate în paragrafele anterioare, nu întrunesc cerințele arătate în vederea eliberării unui Certificat de conformitate sau experiență profesională, calificarea atestată de acestea se recunosc de celelalte state membre prin procedură neautomată.

În acest sens, pentru a sprijini solicitanții în vederea recunoașterii celorlalte titluri de calificare în statele membre UE, Ministerul Sănătății eliberează Recomandări.