Orientarea profesională și calificarea angajaților din sectorul sanitar - O șansă pentru viitor!

Orientarea profesională și calificarea angajaților din sectorul sanitar - O șansă pentru viitor!Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - "Investește în oameni!", având ca Autoritate de Management MMFPS - AMPOSDRU și Autoritate de Implementare CNDIPT - OIPOSDRUAXA PRIORITARA 2 - "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii" DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 2.3 - "Acces și participare la formare profesională continuă"


Proiectul național strategic se derulează în perioada iulie 2010 - iunie 2013 și este implementat de OAMGMAMR în parteneriat cu Asociația "Centrul Român de Inițiative"Prin implementarea proiectului de față se urmărește consilierea și orientarea profesională a unui grup țintă de 3000 de angajați aparținând sectorului sanitar (dintre care 2400 de femei), selectați din toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
Dintre aceștia, 700 de angajați participă la cursuri de calificare/recalificare organizate de furnizori din România autorizați de către CNFPA.

Cei 700 de angajați din sectorul sanitar, (dintre care 560 de femei), vor fi calificați în următoarele meserii:
Baby sitter - 300 de persoane;
Îngrijitor / îngrijitoare bătrâni la domiciliu - 200 de persoane;
Îngrijitor / îngrijitoare bolnavi la domiciliu - 200 de persoane.BENEFICII PENTRU PARTICIPANȚI- Programele de orientare și consiliere și cursurile de calificare/recalificare sunt GRATUITE;
- Cursurile de calificare sunt organizate de furnizori din România, autorizați de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților;
- Absolvenții cursurilor de calificare/recalificare vor primi subvențiii și certificate de calificare recunoscute la nivel național și/sau european (în funcție de meserie), avizate de Ministerul Muncii, Familiei și Protectiei Sociale, precum și de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.Acte necesare pentru înscrierea la programele de consiliere și orientare profesională, respectiv la cursurile de calificare/recalificare- Formularul de grup țintă, completat cu atenție, conform instrucțiunilor;
- Declarație pe proprie răspundere, privind participarea in nume propriu la programul de calificare/recalificare;
- Copie după CI/BI;
- Adeverință de salariat în original.REZULTATE ANTICIPATE- 3000 de angajați (dintre care 2400 femei) participă la cursuri de orientare și consiliere profesională;
- 700 de angajați (dintre care 560 femei) participă la cursuri de calificare/recalificare;
- În urma susținerii examenelor de absolvire a cursurilor rata de promovabilitate va fi de cel puțin 80%;
- Acordarea a cel puțin 560 de certificate de calificare (care includ mențiunea privind faptul ca proiectul este selectat în cadrul POSDRU și este cofinanțat din FSE), recunoscute la nivel național sau european, ce conferă dreptul de profesare pe toată durata vieții;
- Acordarea a cel putin 560 de subvenții absolvenților de cursuri în momentul obținerii certificatelor de calificare;
- Organizarea a 3 conferințe de presă pentru promovarea proiectului;
- Realizarea și distribuirea gratuită a unui ghid de orientare și consiliere profesională a angajaților, material suport pentru activitatea de consiliere și orientare profesională;
- Este susținut prin proiect 1 centru național de formare profesională pentru angajații din sectorul sanitar.Pentru informații suplimentare, contactați

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Asistenților Medicali și Moașelor din România (OAMGMAMR) - Filiala Județeană,
sau Sediul Central București, sector 1, Strada Inginer Zablovschi nr. 76, Tel: 021-224.00.55; Tel+Fax: 021-224.00.25, E-mail: oammromania@yahoo.com, secretariat_oammr@yahoo.com, Web: www.oamr.ro
Descarcă documente:
Anexa 1: Formular înregistrare grup țintă
Anexa 2: Declarație participare nume propriu
Anexa 3: Declarație consimțământ
Anexa 4: Model decizie numire tutore
Anexa 5: C.V. în format european
Metodologie selecție tutori
Prezentare proiect