imagine

Cursuri gratuite de calculatoare pentru asistenții medicali din Regiunea București-Ilfov

În luna septembrie 2012 a demarat a doua serie de cursuri gratuite de instruire și certificare a competențelor TIC pentru 2 grupe din Regiunea București-Ilfov, în cadrul proiectului "E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar", POSDRU/81/3.2/S/57946, implementat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în parteneriat cu Federația SANITAS din România, Asociația "Centrul Român de Initiațive", An Bord Altranais (Irlanda) și Consejo General de Enfermeria (Spania). Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013" - "Investește în oameni!".

În cadrul cursurilor cei 44 de asistenți medicali selectați au asimilat noțiuni de bază din domeniul calculatoarelor, utilizarea și gestionarea eficientă a unui sistem de operare, au exersat aplicații de procesare text și aplicații de poștă electronică, însușindu-și totodata și noțiuni de accesare a Internetului pentru o comunicare cat mai eficientă. De asemenea, cursanții au primit materiale promoționale, materiale privind necesitatea instruirii în tehnologia informației și câte un exemplar din Manualul de bune practici pentru combaterea discriminării în sectorul de sănătate, realizat în cadrul proiectului în anul 2011

În luna octombrie 2012 încă 50 de asistenți medicali din județul Ilfov, recrutați conform Metodologiei de selectare aprobate în cadrul proiectului, vor urma cele 42 de ore de pregătire în domeniul tehnologiei informației și comunicației, la sfârșitul cărora vor susține un examen în vederea obținerii certificatului CNCFPA.

În urma participării la cursuri, asistenții medicali își vor dezvolta abilitățile de a asista personalul medical la realizarea de raportări, fișe și retețe în format electronic, vor putea corespondă cu reprezentanți ai sistemului de sănătate din alte țări, vor accesa mai usor informații utile și noutățile cu privire la evenimente/workshop-uri/ conferințe/ seminarii/ simpozioane/ sesiuni de lucru/schimburi de experiență organizate în domeniul medico-sanitar.

imagine1

Asistentii medicali trebuie sa dobandeasca competente de utilizare a calculatorului in vederea folosirii eficiente a Sistemului Informatic Unic Integrat al Asigurarilor Sociale de Sanatate din Romania (SIUI) si pentru a contribui la procesul de informatizare din sistemul sanatatii.
Cursantii - asistentii medicali din Bucuresti si Ilfov - fac parte din seria celor 500 de asistenti medicali pentru care se organizeaza cursuri in regiunea Bucuresti-Ilfov, cursuri furnizate de Asociatia "Centrul Roman de Initiative". Primele cursuri au demarat in ianuarie 2012 in Bucuresti, la Colegiul Economic Viilor si pana in prezent au fost certificati 411 asistenti medicali.

Proiectul "E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar" își propune în decursul celor 3 ani de implementare (ianuarie 2011 - decembrie 2013) să organizeze cursuri pentru 4.000 de asistenți medicali din România și urmărește formarea profesională a angajaților din sectorul sanitar, în scopul creșterii adaptabilității la noile cerințe ale sectorului de sănătate publică informatizat. Cele 4000 de persoane din sectorul sanitar vor primi un certificat CNCFPA recunoscut la nivel național și vor fi recompensați cu 20 de credite pentru absolvirea acestor cursuri, în cadrul programului Educație Medicală Continuă (EMC).

imagine1

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați:
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
web: www.oamr.ro, oammromania@yahoo.com

Persoana de contact: Vergilia Madalina FLOREA - manager de proiect
Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013: Investește în oameni! Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/57946
Titlul proiectului: "E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar"