Hotărârea Nr. 29 din 04.12.2017 pentru aprobarea procedurii de suspendare și de retragere a calității de membru al OAMGMAMR

În temeiul art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 26 alin. (6) din Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naționale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 1/2009, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România emite următoarea

HOTĂRÂRE

ART. 1

Se aprobă Procedura de suspendare și de retragere a calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, prevăzută în anexă.

ART. 2

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 8 din 21 martie 2013.

ART. 3

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 4

Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data adoptării și va fi adusă la cunoștința membrilor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.


Pentru a vizualiza documentul, folosiți link-ul de mai jos:

Hotărârea Nr. 29/04.12.2017 pentru aprobarea procedurii de suspendare și de retragere a calității de membru al OAMGMAMR (pdf)