Hotărârea nr. 12 din 27.03.2015 privind aprobarea Procedurii de avizare și reavizare a cabinetelor individuale de practică independentă pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali

Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) întrunit în ședința din data de 27.03.2015, având în vedere Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1454/ 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent,

în temeiul art. 53 din Ordonanța de Urgență nr. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată prin Legea nr. 53/2014, coroborat  cu art. 26  din Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,  emite următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1.  Se aprobă Procedura de avizare și reavizare a  cabinetelor individuale de practică independentă pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali.  

Art. 2. Prezenta hotărâre, se va comunica tuturor filialelor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Pentru a vizualiza documentul, folosiți link-ul de mai jos:

Hotărârea nr 12 din 27.03.2015 privind aprobarea Procedurii de avizare și reavizare a cabinetelor individuale de practică independentă pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali (Descărcați document pdf)