Anunț privind afișarea listei candidaților declarați "ADMIS" pentru participarea la examenul de grad principal - sesiunea 2021

Lista candidaților declarați "ADMIS" la înscrierea pentru participarea la examenul de grad principal sesiunea 2021 va fi afișată la sediul Filialei București a OAMGMAMR vineri, 13 august 2021, ora 08:30.

Contestațiile privind rezultatul analizei dosarelor se pot depune în termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor, la sediul din Str. Avrig, nr.12, sector 2.