Contestații privind rezultatul Examenului de grad principal, Sesiunea 2021

Candidații la examenul de grad principal sesiunea 2021 - specialitatea asistență medicală generală, pot contesta rezultatul obținut la testul grilă, în termen de 24 de ore de la data afișării acestora de către Comisia locală de examen, la sediul filialei București a OAMGMAMR din strada Avrig, nr. 12, sector 2, conform metodologiei. Având în vedere aceasta prevedere, contestațiile se pot depune în data de 03.09.2021 la Secretariat, în intervalul orar 9.00 – 18.00.