În atenția membrilor Filialei București a OAMGMAMR: Eliberare Aviz pentru anul 2022

Eliberare Aviz pentru anul 2022

În temeiul prevederilor Hotărârii nr.5/11.03.2020 a Consiliului Naţional al OAMGMAMR, filiala Bucureşti eliberează la cerere, pentru membrii săi, avizul privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, la data începerii activității profesionale sau în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul următor.

Având în vedere cele de mai sus, avizele pentru anul 2022 vor fi eliberate în perioada 01 octombrie – 31 decembrie 2021.

Procesul de eliberare a avizelor se va realiza în format on-line.

Solicitanţii vor parcurge următoarele etape:

După verificarea cererii și a documentelor trimise de solicitant, dacă acestea îndeplinesc condițiile legale de obținere a avizului, Filiala Mun. București a OAMGMAMR va trimite avizul solicitantului, în format pdf, pe mail.

Avizul privind exercitarea profesiei, în original, se va putea ridica de la sediul OAMGMAMR filiala Mun. București numai cu programare făcută anterior, prin intermediul adresei de e-mail de la care s-a primit avizul.

În cazul în care, după verificarea documentelor transmise, se constată neconformităţi, solicitantul va primi o rezoluţie în acest sens, pe mail.

Condițiile obligatorii pentru eliberarea Avizului:

  • Asigurare de raspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2022, cu respectarea sumei minime de asigurare prevăzută legal pentru locul de muncă: 10.000 de euro pentru unitățile cu paturi, indiferent de specialitate; 4.000 de euro pentru cele fără paturi (cabinete, clinici, laboratoare); 2.000 de euro pentru asistenții medicali din farmaciile cu circuit deschis, asistenții medicali de igienă și sănătate publică și asistenții medicali care profesează în institute/secții de medicină legală;
  • Plata cotizației la zi;
  • Realizarea numărului minim de credite de educație profesională continuă.

ATENŢIE:

Pentru membri care solicită eliberarea Avizului anual după data de 31 decembrie 2021, eliberarea Avizului anual se va face cu valabilitate de la data solicitării și a îndeplinirii tuturor cerințelor legale.