imagine

Regulament "Premiile de Excelență în Asistență Medicală ale Ordinului Asistențior Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România - Filiala Municipiului București" 2022

A. DISPOZITII GENERALE

Art. 1. "Premiile de excelență în asistență medicală ale Ordinului Asistențior Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România- Filiala Municipiului București" reprezintă o distincție profesională dedicată asistentilor medicali generaliști, moașelor și asistentilor medicali membrii ai OAMGMAMR filiala Mun. București, care contribuie în mod esențial la dezvoltarea și consolidarea profesiei, își îndeplineasc misiunea cu profesionalism, dețin profunde cunoștințe despre nevoile de îngrijire, îngrijorările și preocupările pacienților și familiilor acestora, excelează în activitatea profesională.

Art. 2. Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc în cadrul Galei Premiile de excelență în asistență medical ale OAMGMAMR- Filiala Municipiului București, organizată în data de 14 octombrie 2022.

Art. 3. OAMGMAMR filiala Municipiului București organizează evenimentul pentru a recompensa excelența în profesie.

Art. 4. Premiile se acordă pentru următoarele secțiuni:

 1. Premiul de excelență
  1. Secţiunea - Leadership în îngrijirile de sănătate (individual)
  2. Secţiunea - Echipe de îngrijire - Subsecţiuni:
   1. O șansă la viaţă
   2. Îngrijire sigură și eficientă a pacienților
   3. Îngrijiri de maternitate sigure și eficiente
   4. Salvatori din linia I
 2. Premiul pentru întreaga activitate
 3. Premiul Special al Juriului
 4. Premiul de Onoare
 5. Premiul de Înaltă Apreciere

Art. 5. Nominalizările sun obligatorii la toate secțiunile, juriul având posibilitatea de a acorda mai multe premii la aceiași secțiune sau premii speciale.

Art. 6. Pot fi nominalizați doar asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali membrii ai OAMGMAMR-filiala Municipiului București, individual sau în echipă, și unități medicale, în funcție de specificul fiecărei secțiuni prevăzute de art. 4.

Art. 7. Nu se percepe taxă de participare iar candidații nominalizați trebuie să se fi remarcat pentru abordarea superioară asupra situațiilor dificile, realizarea de acte deosebite în timpul activității profesionale, activităţi de leadership, activități de cercetare și creștere a calității vieții pacienților, activități de advocacy pentru pacient, etc.

Art. 8. Candidații la Secțiunea Premiul pentru întreaga activitate pot fi nominalizați dinre asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali, membri ai filialei București, cu peste 35 ani vechime în activitatea profesională.

Art. 9. Toți participanții sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament.

Art. 10. În cadrul Galei "Premiile de excelență în asistență medicală ale OAMGMAMR- Filiala Municipiului București" pot fi premiate și unităţi sanitare care au avut o contribuție excepțională la abordarea situațiilor de urgență provocate de pandemia de COVID-19 și/sau personalităţi ale căror inițiative și proiecte au contribuit în mod semnificativ la promovarea și susţinerea profesiilor de asistent medical generalist, moașă și asistent medical.

Art. 11. Nominalizările și auto - nominalizările se vor efectua începând cu data de 23.08.2022 și va dura până la data de 14.10.2022, inclusiv, conform Calendarului din - Anexa I.B. COMPONENȚA ȘI ATRIBUȚIILE JURIULUI

Art.12.

 1. Juriul poate fi alcătuit din membrii Biroului Consiliului Municipiului București al OAMGMAMR, coordonatori ai departamentelor profesional științifice de cercetare și dezvoltare a profesiei, reprezentanți ai Uniunii Sindicale Sanitas București, nominalizați de președintele filialei Mun. București.
 2. Președintele juriului este președintele filialei Municipiului București a OAMGMAMR.
 3. Membri și Secretarul juriului vor fi desemnați de Biroului Consiliului Municipiului București al OAMGMAMR.
 4. Numărul membrilor juriului va fi impar, iar secretarul juriului nu are drept de vot.
 5. Membri juriului nu pot fi nominalizați la niciuna dintre secțiuni.

Art. 13. Juriul are următoarele atribuții:

 • promovează evenimentul și asigură vizibilitatea acestuia;
 • respectă termenele stabilite de realizare a acțiunilor și transmitere a informațiilor;
 • respectă prevederile prezentului regulamentul;
 • prin Secretarul juriului înștiințează persoanele nominalizate și solicită acestora confirmarea participării;
 • asigură tuturor participanților dreptul la o jurizare corectă;
 • evaluează, selectează și deliberează cu privire la participanții și caștigătorii pentru fiecare secțiune, în baza criteriilor prezentului regulament, și împreună cu Secretrul juriului întocmește procesul verbal cu rezultatul final al jurizării;
 • păstrează confidențialitatea asupra tuturor datelor din dosarele de înscriere;
 • păstrează confidențialitatea asupra procesului de jurizare și rezultatele acestuia, până când acestea vor fi făcute publice în cadrul Galei Premiilor de Excelență în asistență medicală ale OAMGMAMR- filiala București, în data de 14.10.2022.


C. MODALITĂȚI DE NOMINALIZARE

Art. 14. Nominalizările sau auto-nominalizările, după caz, pot fi efectuate de membrii activi ai OAMGMAMR filiala Mun. București, unități medicale și parteneri ai organizatorului.

Art. 15. Nominalizarea sau auto-nominalizare se face on-line, la adresa de e-mail secretariat@oammrbuc.ro, prin completarea și depunerea formularului de înscrie prevăzut de Anexa II însoțit de o Scrisoare de motivare (maxim două pagini), care să scoată în evidenţă, într-o formă concisă și clară, contribuţia semnificativă adusă de persoana propusă în domeniul vizat de secțiunea pentru care se face nominalizarea. Formularul de înscrie și Scrisoarea de motivare vor fi semnate și datată de autor/inițiator, transmiterea lor făcându-se în format Pdf (scanat).

Art. 16. În cazul secțiunii pe echipe Scrisoarea de motivare va cuprinde pe lângă informațiile relevante privind activitatea desfășurată și numele tuturor membrilor echipei.

Art.17. Pentru ca nominalizarea/auto-nominalizarea să fie declarată admisă candidaţii trebuie să se încadreze în secțiunea pentru care s-a făcut nominalizarea, să nu fi fost sancționati profesional de organizator sau de angajator, iar documentele depuse trebuie să respecte prevederile prezentului regulament.

Art. 18. După transmiterea documentelor prevăzute la art.15, nominalizarea va fi confirmată de către juriu, prin trimiterea unui mesaj electronic către candidați/persoana de contact în cazul echipelor.

Art. 19. Juriul poate solicita informații sau recomandări suplimentare referitoare la activitatea profesională a candidaților.

Art. 20. Dosarele candidaților înscriși vor fi analizate de fiecare membru al juriului, iar candidații care vor acumula cel mai mare numărul de voturi vor fi declarați câștigători.

Art. 21. Rezultatele procesului de jurizare vor fi făcute publice doar în cadrul Galei Premiilor de Excelență în asistență medicală ale OAMGMAMR- filiala București, în data de 14.10.2022, până la această dată rezultatul fiind confidențial.

Art. 22. Nu se admit contestații cu privire la rezultatul jurizării.

Art. 23. Premiile acordate de către organizator în cadrul festivității de premiere au caracter onorific, distincțiile acordate pot fi însoțite și de premii cu valoare materială/patrimonială. Premiile acordate nu pot fi cedate altor participanți, nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani.D. DISPOZIȚII FINALE

Art. 24. Prezentul regulament este publicat pe site-ul oficial al filialei Municipiului București a OAMGMAMR: www.oammrbuc.ro .

Art. 25. Toți condidații nominalizați vor fi contactați, conform informațiilor furnizate în formularul de înscriere, în scopul confirmării prezentei lor la Gala ”Premiilor de excelență în asistență medicală ale OAMGMAMR- Filiala Municipiului București” ediția 2022.

Art. 26. Înscrierile care nu corespund prevederilor prezentului regulament, sau dacă se constată că au fost furnizate date de contact eronate sau nu au fost furnizat deloc date de contact, vor fi excluse de către juriu.

Art. 27. Participanții poartă intreaga responsabilitate asupra legalității documentelor puse la dispoziția organizatorului

Art. 29. Premiile acordate nu pot fi contestate.

Art. 30. Premiile sunt înmânate de Președintele filialei și membrii Biroului Consiliului filialei Mun. București, împreună cu alte persoanele desemnate, dacă este cazul.

Art. 31. Premiile acordate pot fi retrase oricând dacă se constată că aspectele prezentate în scrisoare de motivare nu sunt reale sau alte aspecte care vin în contradicție cu distincție profesională acordată.

Art. 32. Prezentul eveniment poate fi amânat sau anulat în cazul producerii unui eveniment de forță majoră sau în cazul imposibilității de desfașurare, din motive independente de vointa organizatorului. Totodată, organizatorul poate modifica oricând prezentul regulament și poate renunța la acordarea premiilor anumite secțiuni.Anexe

Anexa 1. Calendar "Premiile de excelență în asistență medicală ale OAMGMAMR- Filiala Municipiului București" - Ediția 2022

Anexa 2. FORMULAR DE ÎNSCRIERE la "Premiile de excelență în asistență medicală ale OAMGMAMR- Filiala Municipiului București"- Ediția 2022