Hotărârea 44/2023 privind aprobarea Metodologiei de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali

În temeiul prevederilor art. 18 alin. (2) și ale art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare,


Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, întrunit în ședința din data de 5 decembrie 2023, emite următoarea hotărâre:


Art. 1 Se aprobă Metodologia de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 32/2009 privind aprobarea Metodologiei de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 26 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2024 și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,

Mircea Timofte


ANEXĂ:

METODOLOGIE de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1161 din data de 21 decembrie 2023