imagine

Finalizarea proiectului E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar, POSDRU/81/3.2/S/57946

Marți, 3 decembrie 2013, a avut loc Conferința Națională de închidere a proiectului "E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar", POSDRU/81/3.2/S/57946, implementat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în parteneriat cu Federația SANITAS din România, Asociația "Centrul Român de Inițiative", An Bord Altranais (Irlanda) și Consejo General de Enfermeria (Spania). Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013" - "Investește în oameni!"

Proiectul finalizat a avut ca principal obiectiv organizarea de cursuri de instruire și certificare a competențelor TIC pentru 4000 de angajați din sectorul sanitar, din toate regiunile de dezvoltare ale țării, în vederea creșterii adaptabilității angajaților la cerințele pieței muncii. Astfel, în grupul țintă au fost incluse persoane din toate mediile sociale, indiferent de gen, limbă, religie, vârstă. Un aspect important l-a constituit includerea în rândul cursanților selectați din 29 de județe a persoanelor cu vârsta peste 45 de ani, cu acces redus la informații de natură tehnică, care au beneficiat de cursuri de utilizarea calculatorului, devenind astfel mai eficiente la locul de muncă (peste 30% din totalul asistenților medicali cursați).

Evenimentul s-a bucurat de prezența președinților a trei dintre partenerii implicati în proiect OAMGMAMR, Federația SANITAS din România și Asociația CRI, Biroului Executiv al OAMGMAMR, președinților filialelor județene ale OAMGMAMR (București, Argeș, Botoșani), care au sprijinit echipa de proiect în implementarea activităților proiectului în București și în teritoriu, precum și a furnizorilor de cursuri.

De asemenea, în cadrul conferinței, a fost prezentat primul "Manual de bune practici pentru combaterea discriminării în sectorul sanitar", diseminat în 5000 de exemplare, manual ce abordează teme precum: condițiile și factorii discriminării, prejudecățile din sistemul de sănătate, combaterea manifestărilor discriminatorii din sistemul sanitar.

Evenimentul de marți, 3 decembrie 2013 a găzduit, de asemenea, un workshop cu tematica "Bune practici în schimburile de experiență transnaționale ale asistenților medicali", în cadrul căruia, 15 participanți (din totalul de 60) au împârtășit experiențele acumulate pe parcursul vizitelor de lucru în Irlanda și Spania.

OAMGMAMR, beneficiarul proiectului "E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar", multumește, pe această cale, partenerilor săi care au contribuit la implementarea a trei proiecte finanțate prin FSE POSDRU, toate încheiate cu succes și care au adus beneficii semnificative dezvoltării personalului din sistemul sanitar.