imagine

Demararea proiectului "Acces la formare profesională continuă pentru angajații din sectorul sanitar - PROSANIT", POSDRU/164/2.3/S/138111

Proiectul "Acces la formare profesională continuă pentru angajații din sectorul sanitar - PROSANIT" Contract POSDRU/164/2.3/S/138111 implementat de către OAMGMAMR în parteneriat cu CEPECOM SRL a demarat la data de 29.04.2014 având o durată de implementare de 18 luni.

Proiectul vizează creșterea accesului la formare profesională continuă, prin calificarea completă a 750 de angajați din domeniul sanitar din 6 regiuni de dezvoltare.

Acesta vizează obținerea unor beneficii pentru grupul țintă, pe termen lung, atât prin diversificarea calificărilor deținute de 750 de angajați, fapt ce le oferă o mobilitate sporită pe piața muncii, precum și o posibilă formă de venit suplimentar, cât și prin efectul pozitiv și valoarea adaugată date de posibilitatea angajaților din acest domeniu de a fi consiliați din punct de vedere al traseului profesional. Angajații din grupul țintă vor fi motivați să participe activ pe piața muncii, noile calificări obținute oferindu-le și noi oportunităti de ocupare. În plus, programul de formare dezvoltat în cadrul proiectului va fi livrat, pe viitor și altor angajați din domeniu, participând la îmbunătățirea performanțelor profesionale ale acestora și la creșterea calității serviciilor medicale.

În cadrul proiectului se urmărește a se realiza promovarea beneficiilor formării profesionale continue, prin orientarea profesională și informarea a 750 de angajați din sectorul sanitar din 6 regiuni de dezvoltare (Sud Vest Oltenia, București-Ilfov, Sud-Est, Sud, Vest, Nord Vest) cât și creșterea participării la programe de formare profesionala continua prin dezvoltarea unui program de formare, în domeniul sanitar și derularea a 3 programe de calificare în acest domeniu, pentru 750 de angajați.

Principalele activități din cadrul proiectului se referă la:

  • realizarea de sesiuni de orientare și consiliere profesională pentru 750 de angajați din sectorul sanitar,
  • dezvoltarea și autorizarea a unui program de formare
  • derularea a trei programe de formare în vederea calificării pentru 750 de angajați în sistemul sanitar din cele 6 regiuni de dezvoltare (Sud Vest Oltenia, București-Ilfov, Sud-Est, Sud, Vest, Nord Vest).

Proiectul va debuta prin selectarea unui numar de 750 de persoane, angajate în sistemul sanitar, care vor fi consiliate din punct de vedere al traseului profesional și vor participa la cursuri de formare profesională continuă, specifice sectorului medical.

Angajații participanți la activitățile proiectului vor fi selectați din unitățile medicale din cele 6 regiuni, prin intermediul filialelor OAMGMAMR. Beneficiarul împreună cu partenerul vor organiza un număr de 6 conferințe regionale, la care vor fi invitate persoane din grupul țintă, persoane din cadrul unităților medicale, persoane din mass media și persoane cu funcții de conducere din sistemul sanitar.

În cadrul proiectului vor fi organizate de asemenea 2 conferințe de presă, de deschidere și de închidere pentru a putea face cunoscute activitățile din cadrul proiectului și rezultatele proiectului.

În cadrul conferințelor vor fi promovate beneficiile participării grupului țintă la cursurile de calificare baby sitter, îngrijitoare bătrâni la domiciliu și îngrijitoare bolnavi la domiciliu cat si in cadrul activitatilor de orientare și consiliere profesională.

În cadrul activitatii de orientare și consiliere profesională din cadrul proiectului se va urmări ca persoanele participante să își dezvolte și să-și îmbunătățească abilitățile personale, pentru a stabili, a implementa, a urmări obiectivele în carieră, pe termen scurt și lung.

Membrii partenerului vor elabora materiale de marketing personal (CV european, scrisoare de intenție) pentru o mai buna exemplificare a celor prezentate în cadrul activităților de orientare și consiliere.

Un aspect important in cadrul acestui proiect se referă la dezvoltarea și autorizarea de către OAMGMAMR a programului de calificare "Îngrijitoare bolnavi la domiciliu", cod nomenclator 5133.2.1, calificare de nivel 2, cu o durată de 720 ore.

În cadrul proiectului angajatii din sectorul sanitar vor urma programe de formare profesională ce vor viza calificarea în următoarele domenii:

  • baby-sitter(cod NC 5133.1.1, calificare nivel 1, 360 de ore) – 300 de persoane
  • îngrijitoare batrani la domiciliu (cod NC 5133.1.2, calificare nivel 1, 360 de ore) – 300 de persoane
  • îngrijitoare bolnavi la domiciliu (cod NC 5133.2.1, calificare nivel 2, 720 de ore) – 150 de persoane

Angajații vor fi împărțiți pe cele trei tipuri de calificări în funcție de rezultatele sesiunilor de orientare și consiliere profesională, aspirațiile profesionale proprii, de aptitudinile deținute și de cursurile la care au mai participat anterior.

În urma evaluării finale minim 85% dintre cei 750 de angajați vor primi certificate de calificare ANC la finalizarea cursului reprezentand un numar minim 638 de participanți ce vor fi certificați cu diplome de absolvire a programului de formare, recunoscute la nivel național si european.

Pentru toate persoanele certificate la finalizarea cursurilor se va oferi in cadrul proiectului o subvenție în valoare de 1080 lei de persoană pentru calificările nivel 1 și 2880 lei de persoană pentru calificările nivel 2.

Subvenția se va acorda o singură dată, la finalizarea cursului și va fi condiționată de participarea persoanelor la orele de curs de teorie și practică în afara orelor de program (verificată în baza listelor de prezență) cât și de promovarea examenului aferent și obținerea certificatului de calificare.

Pe toată durata implementării proiectului vor fi asigurate activitățile de informare și publicitate astfel încât în permanență persoanele interesate de proiect să cunoască evoluția acestuia, modul prin care pot participa la activitățile din cadrul proiectului, precum și rezultatele obținute.

 Pentru mai multe informatii referitoare la modalitatea de inscriere in cadrul proiectului cat si conditiile de eligibilitate puteti contacta presedintele de filiala din judetul dumneavoastra sau puteti accesa site-ul www.oamr.ro sectiunea Proiecte FSE cat si la adresa de e-mail oammromania@gmail.com.


Documente proiect PROSANIT: