Start cursurilor de calificare gratuite adresate angajatelor din sistemul sanitar București Baby sitter și îngrijitoare bătrâni la domiciliuÎn luna septembrie 2014, în București, vor demara 4 cursuri de calificare, pentru 100 de femei angajate în sistemul sanitar. Cursurile, organizate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în cadrul unui proiect european sunt oferite GRATUIT pentru 50 de angajate din sistemul sanitar în calificarea de îngrijitoare bătrâni la domiciliu (demarate în 8 septembrie 2014) și pentru 50 de angajate în calificarea de baby sitter (demarate în 8 septembrie 2014).

Proiectul strategic finanțat din fonduri europene "Dezvoltarea competențelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar, pe o piață inclusivă a muncii - FEMIN" POSDRU/144/6.3/S/128729, are ca obiectiv general asigurarea accesului egal la ocupare și îmbunătățirea mobilității pe piața muncii pentru un grup țintă de 600 de femei din sistemul sanitar, din 3 regiuni de dezvoltare: Sud-Est (Galați, Vrancea, Constanța), Sud-Vest Oltenia (Gorj, Olt), București-Ilfov (București).

Perioada de desfășurare a acestor cursuri este de aproximativ 4 luni, distribuită pe ore de curs de teorie (120 de ore) și practică (240 de ore), în care angajatele vor dobândi noi competențe care vor putea fi fructificate la locul de muncă actual sau la un nou loc de muncă, asigurându-se astfel transferabilitatea rezultatelor la nivel național.

În cadrul acestor cursuri de calificare, cele 100 de femei vor beneficia de materiale necesare derulării cursurilor practice (trusă de prim ajutor, halate, suport de curs), achiziționate în cadrul proiectului, iar după examinarea finală, cursantele vor primi la final o calificare complementară profesiei și o diplomă recunoscută la nivel național, eliberată de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investește în oameni!", Axa prioritara 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul Major de Intervenție 6.3 "Promovarea egalității de șanse pe piața muncii" , POSDRU/144/6.3/S/128729, se derulează pe o perioadă de 18 luni în parteneriat cu Consejo General de Enfermeria (Spania).

Persoana contact: Raluca Cheptanaru, expert informare și promovare