Ordinul nr. 4317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formarii initiale de asistent medical generalist, dobandita anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii invatamantului postliceal si ai invatamantului superior

Monitorul Oficial nr.624 din 26.08.2014 Ordinul nr. 4317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formarii initiale de asistent medical generalist, dobandita anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii invatamantului postliceal si ai invatamantului superior Nr. 4.317/943

Ministerul Educatiei Nationale
Ministerul Sanatatii


In temeiul considerentului (36), art. 1 pct. 25, 23 si 50 si al art. 3 alin. (1) din Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale si a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativa prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne (Regulamentul IMI), avand in vedere prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, luand in considerare dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 53/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Hotararii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,

Ministrul educatiei nationale, ministrul delegat pentru invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica si ministrul sanatatii emit prezentul ordin.

Art. 1. -
(1) Se aproba programul special de revalorizare a formarii initiale de asistent medical generalist, dobandita anterior datei de 1 ianuarie 2007, care este pus in aplicare de scolile postliceale publice de profil, pentru absolventii invatamantului postliceal, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Se aproba programul special de revalorizare a formarii initiale de asistent medical generalist, dobandita anterior datei de 1 ianuarie 2007, care este pus in aplicare de institutiile acreditate de invatamant superior, pentru absolventii invatamantului superior, prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. -
(1) Ministerul Educatiei Nationale, scolile postliceale publice de profil, institutiile acreditate de invatamant superior si Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania pot accesa fonduri europene in vederea punerii in aplicare a programului special de revalorizare.
(2) Titularii calificarilor profesionale care atesta o formare initiala de asistent medical generalist dobandita anterior datei de 1 ianuarie 2007 pot urma programele speciale de revalorizare mentionate la art. 1 pentru a indeplini cerintele minime de formare prevazute de art. 1 pct. 23 din Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale si a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativa prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne (Regulamentul IMI).
Art. 3. -
(1) Absolventii programului special de revalorizare la nivelul invatamantului postliceal dobandesc certificatul de revalorizare a competentelor profesionale, prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin, in urma unei evaluari finale organizate conform unei metodologii aprobate de Ministerul Educatiei Nationale si avizate de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
(2) Absolventii programului special de revalorizare la nivelul invatamantului universitar, care indeplinesc conditiile legale de acces la acest program de echivalare si completare a studiilor anterioare si care sustin examenul de licenta, dobandesc diploma de licenta de asistent medical generalist, conform legislatiei in vigoare.
(3) Ministerul Educatiei Nationale, prin Centrul National de Echivalare si Recunoastere a Diplomelor, notifica Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene actele de studii mentionate la alin. (1) si (2). Art. 4. -
Ministerul Educatiei Nationale, scolile postliceale publice de profil, institutiile acreditate de invatamant superior, Ministerul Sanatatii si Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei nationale, Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, Mihnea Cosmin Costoiu

p. Ministrul sanatatii, Francisk Iulian Chiriac, secretar de statPentru a descarca Anexele, folositi legaturile de mai jos
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3


Descarcati documentul ordinului 4317/943/2014