Scrisoare deschisă

Asistăm în ultimele zile la o campanie în mediul on-line declanșată de Federația "Solidaritatea Sanitară" din România, sub pretextul apărării dreptului asistenților medicali absolvenți de postliceală la echivalarea studiilor.

Federația "Solidaritatea Sanitară" din România se erijează în apărătorul acestor drepturi și se arată implicat în această problemă oferind, conform textului petiției "argumente juridice", care în realitate nu se regăsesc textual, și pune la dispoziția asistenților medicali interesați, informații cu privire la inițiativa legislativă de modificare a Legii nr.1/2011, din care nu reiese în nici un fel implicarea acestui sindicat.

În realitate, plenul Senatului a aprobat trimiterea propunerii legislative la Camera Deputaților ca primă Cameră sesizată, http://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=19718 iar articolul propus spre modificare are următorul format:  „În învățământul superior din domeniul medical, universitățile, în baza autonomiei universitare, pot recunoaște, pe baza condițiilor stabilite de Senatul universității, creditele de studii transferabile obținute în învățământul postliceal sanitar."

Considerăm că transmiterea, în numele mai multor asistenți medicali din toate specialitățile, chiar și elevi ai școlilor postliceale sanitare, de la o singură adresă de mail,  a unei petiții prin care solicită OAMGMAMR acordarea unor drepturi, așa cum sunt descrise mai jos, reprezintă o formă mascată de instigare :

  1. Recunoașterea creditelor dobândite în învățământul postliceal;
  2. Recunoașterea competențelor dobândite prin alte tipuri de formare, în urma experienței profesionale și informal ale asistentelor medicale absolvente de postliceală;
  3. Dreptul asistentelor medicale absolvente de postliceală de a-și completa studiile, respectiv competențele, prin intermediul unui program universitar de formare.
  4. Introducerea Echivalării în Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 și finanțare formării necesare completării studiilor/competențelor prin intermediul fondurilor europene sau de la bugetul de stat.
  5. Introducerea "echivalării salariale" a asistentelor medicale absolvente de postliceală cu asistentele medicale absolvente de studii superioare pentru o perioadă de grație de 5 ani/Eliminarea rupturii dintre salarizarea asistentelor medicale absolvente de postliceală și asistentele medicale absolvente de facultate, conform documentelor deja transmise către instituția dvs.

Îi informăm pe colegii care au elaborat textul petiției că solicitările sunt greșit îndreptate, întrucât OAMGMAMR nu are competențe în formarea de bază, recunoașterea creditelor din formarea de bază, salarizarea personalului medical, iar activitățile organizației profesionale sunt prevăzute în OUG 144/2008, aprobată prin Legea 53/2014 cu modificările și completările ulterioare .

Implicarea și demersurile organizației profesionale în acest domeniu au fost publicate, începând cu data de 14 septembrie 2016 http://www.oamr.ro/informare-cu-privire-la-demersurile-oamgmamr-privind-echivalarea-studiilor/ .

OAMGMAMR a fost de asemenea, implicat in Proiectul „Cadru metodologic privind recunoașterea și echivalarea competențelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către asistenții medicali care nu au urmat studii universitare de licență”, al cărui beneficiar a fost Ministerul Educației și Cercetării Științifice. Obiectivul general al proiectului a constat în  elaborarea unui cadru metodologic privind recunoașterea și echivalarea competențelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către asistenții medicali care nu au urmat programe de studii universitare de licență. http://echivalarestudiiasistenti.ro/index.php/cadru-metodologic

 Viziunea OAMGMAMR  este  "să fim un organism de reglementare și reprezentare eficient și credibil, care acționează în acord cu principiile excelenței și care este continuu adaptat dinamicii schimbărilor societății" și misiunea OAMGMAMR este „susținerea unei culturi a calității în cadrul organizației, care să ducă la îmbunătățirea continuă a calității practicii și competenței profesioniștilor, pentru a asigura dreptul pacienților la sănătate”, de aceea invităm organizațiile interesate de susținerea drepturilor asistenților medicali să desfășoare acțiuni bazate pe parteneriate oneste, în care să se acționeze și să se recunoască în mod echitabil activitățile desfășurate în beneficiul membrilor.

În cazul desfășurării unor acțiuni în nume propriu, așa cum este declarată a fi acțiunea Federației ”Solidaritatea Sanitară” din România, pentru ca rezultatele să le fie recunoscute ca atare, le recomandăm ca acestea să fie realizate fără a impune altor organizații demersuri de implementare, susținere publică și confirmare.

Organizația noastră nu susține și nu încurajează acțiuni sub formă de ultimatumuri, agresive, bazate, în realitate, pe informații incorecte și incomplete.

Biroul Executiv al
OAMGMAMR