Programul Special de Revalorizare

Școala Postliceală Sanitară "Fundeni" înscrie, începând cu data de 16.03.2015, candidați la Programul Special de Revalorizare a formîrii inițiale a profesiei de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 01.01.2007.

Pentru mai multe informații, apasati aici.


Precizări referitoare la cursurile de revalorizare

Prin cursurile de revalorizare prevăzute de Ordinul comun al Ministrului Educației Naționale și Ministrului Sănătății nr. 4.317/943/2014, avizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, formarea inițială de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, devine conformă cu formarea prevazută de Directiva 55/2013/UE de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale.

În urma acestor cursuri, formarea asistenților medicali generaliști dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, va indeplini cerințele minime prevăzute de directiva europeană în vigoare, și astfel se va facilita recunoașterea automată a acestei calificări în Statele Membre UE, pe baza certificatului de revalorizare a competențelor profesionale.

Precizări

  • Ca urmare a absolvirii cursurilor de revalorizare nu se va modifica nivelul diplomei obținut inițial;
  • Aceste cursuri de revalorizare nu sunt obligatorii pentru asistenții medicali generaliști care își exercită profesia pe teritoriul României;
  • În urma absolvirii cursurilor de revalorizare, recunoașterea în scopul exercitării profesiei în alte State Membre UE se va face automat, fără aplicarea măsurilor compensatorii (stagii de adaptare, teste de aptitudini, cursuri teoretice și alte examene), asa cum se procedează în prezent.

Pentru mai multe informații, apăsați aici.