imagine

Proiectul "Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă - POLMED"

Urmează să înceapă selecția participanților pentru activitatea de focus grup-uri în cadrul proiectului POLMED - Regiunea București- Ilfov

Începând cu data de 28.09.2018 a demarat activitatea "Analiza calitativă a orientarilor și opțiunilor cu privire la valorile profesionale ale asistenților medicali și moașelor prin tehnica focus grup", activitate în cadrul căreia se vor selecta 25 de asistenți medicali și moașe din unități sanitare publice din regiunea București - Ilfov. Cele 25 de persoane vor participa la focus grup-ul aferent regiunii, organizat în perioada 10.12 - 11.12.2018.

Primul pas în cadrul acestei activități este acela de recrutare, selecție și validare a celor 25 de participanți conform "Metodologiei de selecție a grupului țintă participant la Focus Grup-uri". În acest sens, în cadrul regiunii București - Ilfov se va respecta următorul calendar:
- Perioada de depunere a dosarelor: 19.11.2018 - 23.11.2018;
- Verificarea, validarea și informarea participanților de catre membrii echipei proiectului POLMED: 27.11.2018 - 30.11.2018.


Documente necesare înscrierii se vor depune la sediul filialei din strada Avrig 12, sector 2.

Vizualizați documentele:
Metodologia de selecție a grupului țintă participant la Focus Grup-uri
Anexa 1 - Formular înscriere participant
Anexa 2 - Declarația pe propria răspundere
Documente necesare înscrierii

Pentru orice alte informații suplimentare, vă rog nu ezitați să contactați O.A.M.G.M.A.M.R filiala București.

Lansarea proiectului "Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă - POLMED"

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), în calitate de beneficiar, implementează începând cu data de 28 iunie 2018, proiectul "Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o noua politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă - POLMED" (Cod SIPOCA 169/ Cod SMIS 111787).

Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea unui set de valori profesionale fundamentale pentru asistenți medicali și moașe, în beneficiul relației personal medical-pacient. Obiectivele secundare ale acestuia urmăresc creșterea capacității organizației de a formula propuneri de politici publice în sectorul medical și derularea unui proces participativ de elaborare a unei propuneri de politică publică alternativă care face referire la profesiile de asistent medical și moașă.

Rezultatele asteptate ale proiectului vizează elaborarea unei analize a politicilor publice europene cu privire la valorile profesiilor de asistent medical și moașă, realizarea unei anchete a situației actuale din România referitoare la valorile profesiilor de asistent medical și moașă prin implicarea a 200 de asistenți medicali și moașe selectați la nivel național, precum și instruirea unui numar de 45 de asistenți medicali și moașe în conceperea și evaluarea de politici publice. Dezvoltarea unei politici publice alternative promovata și acceptată cu privire la valorile profesiilor de asistent medical și moașă reprezintă rezultatul final așteptat al proiectului.

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 - 2020.

Proiectul se va implementa pe o perioada de 16 luni, respectiv iunie 2018 - octombrie 2019, și are o valoare totală de 999.853,36 lei din care asistența financiară nerambursabilă reprezintă 979.856,29 lei, iar contribuția Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România fiind de 19.997,07 lei.

Pentru detalii suplimentare legate de proiect, persoanele de contact sunt:
Manager proiect: Alexandra Popa
Expert comunicare: Adriana Carnu
E-mail: proiect.polmed@gmail.com
Telefon: 021/224.00.55
Website: www.oamr.ro
Email: proiect.polmed@gmail.com