imagine

COST CA 15208 RANCARE: Se caută soluții pentru îmbunătățirea îngrijirilor medicale

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Municipiului București (OAMGMAMR Filiala București) participă împreună cu Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București și Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași la Proiectul "RANCARE - COST Action, Proiect European cu participare internațională de îmbunatățire a îngrijirii medicale pentru siguranța pacientului".

O asistentă medicală resimțită ca deficitară de utilizatorii tot mai informați de servicii medicale la nivel internațional este un subiect important de discuție, care generează îngrijorare. Scăderea nivelului îngrijirilor medicale pare sa fie cauzată de reducerea numărului personalului sanitar în multe dintre țările lumii, în paralel cu creșterea solicitărilor necesare pentru îngrijire în condițiile progreselor tehnologice și îmbunătățirii continue a opțiunilor de tratament, ceea ce impune un consum mai mare de timp și atenție din partea tuturor profesioniștilor în îngrijire. Trebuie avut în vedere că toate acestea, în afară de rezultatele negative pentru pacient, se asociază în mod constant și cu o scădere a valorizării financiare și profesionale a personalului de îngrijire și a organizației din care fac parte.

Proiectul COST Action CA 15208 - RANCARE este un proiect european COST (care sprijină cooperarea transnațională între cercetătorii din Europa), finanțat integral din fonduri europene, care se derulează în perioada 2016 - 2020 și care și-a propus sa creeze o rețea multidisciplinară cu specialiști (asistenți medicali, medici, cadre universitare) din 28 de țări din Europa, la care s-au adăugat specialiști din: SUA, Noua Zeelandă, Australia și Canada, care, folosind experiențele din țările lor și printr-o abordare complexa (medicală, economică, etică și morală), doresc să găsească soluții pentru îmbunătățirea îngrijirilor medicale, cu scopul de a crește calitatea actului medical și a răspunde nevoilor pacienților. Din participanții la proiect s-au constituit patru grupuri de lucru, care, după o analiză a cauzelor la nivel multinațional trebuie să dezvolte metode de intervenție și soluții rentabile pe care să le difuzeze celor interesați prin organizare de conferințe, work-shop-uri, cursuri și furnizare de materiale scrise.

Comitetul de conducere, grupul principal și cele patru grupuri de lucru constituite în cadrul proiectului finanțat COST (Cooperare Europeană în domeniile științei și tehnologiei), RANCARE: "RATIONING - MISSED CARE: An international and multidimensional problem" s-au reunit pentru a treia oară, în perioada 10 - 11 octombrie 2017, la Hotelul ILF din Praga, gazda întâlnirii fiind Universitatea Ostrava. La întâlnirea care s-a desfășurat pe durata a două zile au continuat discuțiile privind modalitatea prin care pot fi promovate li implementate Politicile Acțiunii COST - RANCARE cu scopul de a îmbunătăți asistența medicală de bază. În prima zi, 23 de membri au participat la reuniunea grupului principal în cadrul caruia s-au discutat și s-au actualizat progresele înregistrate de toate grupurile de lucru, fiind analizate activitățile desfășurate în cadrul proiectului (Şcoli de formare, Proiecte științifice pe termen scurt, etc). Ședinta Comitetului de conducere, prezidată de președintele proiectului COST - RANCARE, Profesor Evridiki Papastavrou, a avut loc în ziua următoare cu 50 de participanți din 26 de tari membre. La ședință a participat și Dr. Karina Marcus, coordonatorul științific al Acțiunii RANCARE, care a răspuns întrebărilor participanților. În cadrul ședinței au fost prezentate, analizate și discutate ultimele informații privind finanțarea curentă a proiectului și au fost stabilite activitățile care se vor desfățura în următoarea etapa a grantului.

Dupa încheierea ședinței Comitetului de conducere, în cadrul fiecaruia din cele patru grupuri de lucru (GL) au fost dezbatute proiectele planificate și cele în curs de desfășurare, respectiv: GL1 "Conceptualizarea, aspectele organizaționale și metodologice", GL2 "Proiectarea intervențiilor bazate pe dovezi", GL3 "Aspectele etice privind optimizarea/îmbunatățirea asistentei medicale" și GL4 "Problemele educaționale și de formare".

Pentru detalii suplimentare în legătură cu proiectul:
Prof. Univ. Dr. Agripina Rascu
Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
Str. Dionisie Lupu, nr. 37, Sector 2, București
Tel. +40723546435
agrirascu@yahoo.com

As. Med. Lic. Drd. Carmen Mazilu
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
Str. Avrig, nr. 12, sector 2, București
Tel. 02414441068
secretariat@oammrbuc.roDate de identificare ale proiectului COST Action CA 15208 - RANCARE:
- COST Action CA15208 ( http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15208): "Rationing - Missed Nursing care: An international and multidimensional problem" (RANCARE) , 20.09.2016 - 19.09.2020 - European Cooperation in Science and Technology - COST (COST is supported by the EU Framework Programme Horizon 2020): www.cost.eu - Ministry of Education, Research and Youth - National Authority for Scientific Research and The COST Association, Brussels-Belgium - Agripina Rascu, "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania, COST National Coordinator [RO] - Management Committee (MC) Member [CA15208 RO] to COST Action CA15208, Paraschiva Postolache, "Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania, COST National Coordinator [RO] - Management Committee (MC) Member [CA15208 RO] to COST Action CA15208 - Carmen Mazilu, President of OAMGMAMR Bucharest Branch, MC substitute, "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania, Dr Ovidiu Rusalim PETRIS MC substitute, Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania