Statutul Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din RomâniaHOTĂRÂREA Nr. 1 din 10 februarie 2009 privind adoptarea Statutului Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din RomâniaText în vigoare începând cu data de 8 aprilie 2016

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 8 aprilie 2016.

Act de bază
#B: Hotararea Adunării generale naționale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 1/2009

Acte modificatoare
#M1: Hotărârea Adunării generale naționale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 1/2012
#M2: Hotărârea Adunării generale naționale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 1/2013
#M3: Hotărârea Adunării generale naționale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 2/2013
#M4: Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 36/2015
#M5: Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 1/2016
#M6: Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 10/2016

Modificările și completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În fața fiecărei modificări sau completari este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.

#B În temeiul art. 52 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,

Adunarea generală națională a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România emite următoarea hotărâre:

ART. 1 Adunarea generală națională a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România adoptă Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

ART. 2 Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Descărcați forma actualizată a Statutului Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.