Eliberarea adeverințelor în vederea confecționării parafei profesionale

 31.10.2023, Exercitarea profesiei

Urmare a Hotărârii nr. 26/12.10.2023 a Consiliului Național al OAMGMAMR, vă informăm că cererile pentru eliberarea adeverințelor în vederea confecționării parafei profesionale pot fi depuse la sediul OAMGMAMR filiala Mun. București, str. Avrig nr. 12, et. 1 (Secretariat), în programul luni – joi, între orele 08:00 – 16:00, sau online din contul de membru de pe site-ului filialei B (...)Citește mai mult...

Eliberare duplicat Certificat de Membru

 04.11.2019, Exercitarea profesiei

În cazul pierderii, furtului, distrugerii complete sau parțiale a certificatului de membru, vor fi depuse următoarele documente/acte: Cerere pentru eliberare duplicat adresată conducerii filialei București (include și declarație scrisă a titularului în care sunt cuprinse împrejurările în care documentul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat); Copia documentului pierdut ( (...)Citește mai mult...

Cuantum cotizație membru

 04.11.2019, Exercitarea profesiei

În conformitatea cu dispozițiile OUG 144/2008, Statutul O.A.M.G.M.A.M.R. și Hotărârea nr. 31/06.12.2017 a Consiliului Naţional al O.A.M.G.M.A.M.R., cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 1004 din data de 18 decembrie 2017, cuantumul cotizaţiei de membru este în cuantum de: 1% pe lună din valoarea salariu (...)Citește mai mult...

Încetarea calității de membru al OAMGMAMR

 04.11.2019, Exercitarea profesiei

Poate interveni în următoarele situații: La cerere, prin renunțarea la calitatea de membru. Prin decesul membrului OAMGMAMR. Prin pensionare (în baza deciziei de pensionare depuse la filială), dacă membrul respectiv nu dorește să își mențină calitatea de membru și după vârsta pensionării. Prin hotărârea de retragere a calității de membru emisă de Consiliului național, (...)Citește mai mult...

Suspendarea disciplinară a calității de membru al OAMGMAMR

 04.11.2019, Exercitarea profesiei

Pe durata suspendării calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se suspendă de drept toate obligațiile și drepturile ce decurg din calitatea de membru, inclusiv dreptul de a profesa. Suspendarea disciplinară a calității de membru al OAMGMAMR poate interveni în următoarele situații: Prin hotărâre a Co (...)Citește mai mult...

Suspendarea la cerere a calității de membru al OAMGMAMR

 04.11.2019, Exercitarea profesiei

Pe durata suspendării calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se suspendă de drept toate obligațiile și drepturile ce decurg din calitatea de membru, inclusiv dreptul de a profesa. La cerere, membrii OAMGMAMR care, din motive obiective, întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei de asiste (...)Citește mai mult...

Obținere Aviz anual

 04.11.2019, Exercitarea profesiei

Pentru primirea avizului anual, membrii Filialei București a OAMGMAMR trebuie să prezinte următoarele: Certificatul de membru (original). Polița de asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională ("asigurare malpraxis"), valabilă pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a anului pentru care se eliberează avizul (original (...)Citește mai mult...

Obținere Certificat Membru

 04.11.2019, Exercitarea profesiei

Acte necesare pentru obținerea Certificatului de membru: Cerere de înscriere și declarația pe propria răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate sau nedemnitate, prevăzută la art. 14 și 15 din OUG 144/2008 (Descarcă Cerere tip). Actul de identitate. Acte de schimbare a numelui (Certificat de căsătorie, etc). Documente de studii care atestă formarea în p (...)Citește mai mult...

Transferul membrilor la alte filiale

 31.10.2019, Exercitarea profesiei

Transferul unui asistent medical generalist, moașă sau asistent medical, de la o filială la alta, se poate efectua la solicitarea acestuia, în una din următoarele situații: Schimbare loc de muncă dintr-un județ în altul Schimbare domiciliu dintr-un județ în altul. Transferul se realizează astfel: La filiala OAMGMAMR la care asistentul medical generalist, moașa sau asistentul (...)Citește mai mult...

Status profesional curent

 31.10.2019, Exercitarea profesiei

Certificatul de status profesional curent se întocmește și se eliberează, la cerere, de către filiala OAMGMAMR al cărui membru este solicitantul, în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării. Status profesional curent este valabil 3 luni de la data eliberării. În vederea obținerii certificatului de status profesional curent, solicitantul va depune la filiala OAMGMAMR al (...)Citește mai mult...