Anunț angajări Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Având în vedere evoluția situației epidemiologice și deschiderea anului școlar începând cu data de 14.09.2020, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, cu sediul în București, Str. Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, inițiază procedura de încadrare de personal medical conform prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și a prevederilor H.G. nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 pentru ocuparea, fără concurs, pe perioadă determinată a posturilor de asistent medical în cadrul cabinetelor medicale școlare:

  • Asistent medical cu studii postliceale specialitatea medicină generală – 12 posturi
  • Asistent medical debutant cu studii postliceale specialitatea medicină generală – 16 posturi
  • Asistent medical principal cu studii postliceale specialitatea medicină generală – 22 posturi

Pentru mai multe informații, accesați pagina.