Informații privind desfășurarea Examenului de grad principal, Sesiunea 2021

Examenul de grad principal, Sesiunea 2021, se va susține la Școala Postliceală Sanitară Fundeni și la Colegiul Național Victor Babeș (Soseaua Fundeni nr. 254, Sector 2).

Datele de desfășurare ale examenului, pe specialitați:

  • 02.09.2021 - examenul pentru asistenți medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianți medicali.
  • 03.09.2021 - examenul pentru asistenți medicali- celelalte specializări, altele decât asistenți medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianți medicali.

Lista cu repartiția pe săli a candidații admiși la examenul de grad principal va fi afișată în pre-ziua examenului la Școala Postliceală Sanitară Fundeni şi la Colegiul Național Victor Babeș.

Candidații au acces în sălile de susținere a testului grilă începând cu ora 08.30, pe baza actului de identitate aflat în termen de valabilitate. La intrarea în sală, toţi candidatii vor prezenta "Declarația pe propria răspundere" completată.

Candidații sunt obligați să poarte mască pe toată durata prezenței în sala de examen.

Examenul începe la ora 10:00.