imagine

Documentație pentru atribuirea contractului având ca obiect prestare servicii pentru evenimente în cadrul proiectului "Competență și calitate în serviciile medicale prioritare prin formarea specifică a personalului medical în domeniul bolilor infecțioase", cod SMIS 108129

Pentru mai multe informații, descărcați următoarele documente: