Obținere Certificat Membru

 04.11.2019, Exercitarea profesiei

Acte necesare pentru obținerea Certificatului de membru: Cerere de înscriere și declarația pe propria răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate sau nedemnitate, prevăzută la art. 14 și 15 din OUG 144/2008 (Descarcă Cerere tip). Actul de identitate. Acte de schimbare a numelui (Certificat de căsătorie, etc). Documente de studii care atestă formarea în p (...)Citește mai mult...

Obținere Aviz anual

 04.11.2019, Exercitarea profesiei

Pentru primirea avizului anual, membrii Filialei București a OAMGMAMR trebuie să prezinte următoarele: Certificatul de membru (original). Polița de asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională ("asigurare malpraxis"), valabilă pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a anului pentru care se eliberează avizul (original (...)Citește mai mult...

Suspendarea la cerere a calității de membru al OAMGMAMR

 04.11.2019, Exercitarea profesiei

Pe durata suspendării calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se suspendă de drept toate obligațiile și drepturile ce decurg din calitatea de membru, inclusiv dreptul de a profesa. La cerere, membrii OAMGMAMR care, din motive obiective, întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei de asiste (...)Citește mai mult...

Suspendarea disciplinară a calității de membru al OAMGMAMR

 04.11.2019, Exercitarea profesiei

Pe durata suspendării calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se suspendă de drept toate obligațiile și drepturile ce decurg din calitatea de membru, inclusiv dreptul de a profesa. Suspendarea disciplinară a calității de membru al OAMGMAMR poate interveni în următoarele situații: Prin hotărâre a Co (...)Citește mai mult...

Încetarea calității de membru al OAMGMAMR

 04.11.2019, Exercitarea profesiei

Poate interveni în următoarele situații: La cerere, prin renunțarea la calitatea de membru. Prin decesul membrului OAMGMAMR. Prin pensionare (în baza deciziei de pensionare depuse la filială), dacă membrul respectiv nu dorește să își mențină calitatea de membru și după vârsta pensionării. Prin hotărârea de retragere a calității de membru emisă de Consiliului național, (...)Citește mai mult...

Eliberare duplicat Certificat de Membru

 04.11.2019, Exercitarea profesiei

În cazul pierderii, furtului, distrugerii complete sau parțiale a certificatului de membru, vor fi depuse următoarele documente/acte: Cerere pentru eliberare duplicat adresată conducerii filialei București (include și declarație scrisă a titularului în care sunt cuprinse împrejurările în care documentul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat); Copia documentului pierdut ( (...)Citește mai mult...

Asigurarea de răspundere civilă profesională

 31.10.2019, Exercitarea profesiei

Autorizarea exercitării profesiei, mai cunoscută sub denumirea de avizare anuală, se efectuează numai după dovedirea existenței unei asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pe anul respectiv (art. 16 alin. (1) din OUG 144/2008). Valorile minime ale riscului asigurat sunt stabilite prin Hotărârea nr. 5/2018 a Consiliului național al OAMG (...)Citește mai mult...

Reatestare profesională

 31.10.2019, Exercitarea profesiei

În conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea OAMGMAMR, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care un asistent medica (...)Citește mai mult...

Status profesional curent

 31.10.2019, Exercitarea profesiei

Certificatul de status profesional curent se întocmește și se eliberează, la cerere, de către filiala OAMGMAMR al cărui membru este solicitantul, în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării. Status profesional curent este valabil 3 luni de la data eliberării. În vederea obținerii certificatului de status profesional curent, solicitantul va depune la filiala OAMGMAMR al (...)Citește mai mult...

Informații

imagine

Dragi colegi,

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali sunt expuși frecvent la diverși factori de stres, pentru care în regim obișnuit, au dezvoltat strategii de gestionare.

Cu toate acestea, situația de urgență, cauzată de răspândirea noului tip de coronavirus, accentuează nevoia de mobilizare pe termen lung a tuturor resurselor fizice si psihice, astfel încât strategiile obișnuite ale persoanei de a face față stresului profesional pot fi insuficiente.

De aceea Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, filiala București, a decis organizarea și lansarea Serviciului de suport și consiliere psihologică telefonică și on line - Psiho Assist, începând cu data de 06.05.2020.

Citește mai mult...

Vreau să știu despre...


EMC

Politica privind datele personale