În atenția asistenților medicali din secțiile sau dispensarele de Pneumoftiziologie

 05.03.2021, Proiecte Europene

Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", în parteneriat cu Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate, implementează în perioada decembrie 2017 – decembrie 2020 proiectul "Consolidarea controlului TB prin creșterea competențelor profesioniștilor din domeniul TB", finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Umană 2014-2020. Proiectul (...)Citește mai mult...

Politica publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă

 15.10.2020, Proiecte Europene

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (O.A.M.G.M.A.M.R), în calitate de beneficiar, a implementat în perioada iunie 2018-octombrie 2019, proiectul "Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă - POLMED". Obiectivul principal al proiectului a co (...)Citește mai mult...

imagine

Consolidarea controlului TB prin creșterea competenţelor profesioniștilor din domeniul TB - Curs adresat asistenților medicali din rețeaua de pneumoftiziologie implicați în controlul tuberculozei

 28.08.2020, Proiecte Europene

În atenția asistenților medicali implicați în controlul TB din București Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, în parteneriat cu Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate, implementează în perioada decembrie 2017 – decembrie 2020 proiectul "Consolidarea controlului TB prin creșterea competențelor profesioniștilor din domeniul TB", finanțat din Fo (...)Citește mai mult...

imagine

Anunț de atribuire procedură proprie - achiziția de SERVICII PENTRU EVENIMENTE în cadrul proiectului "Compentență și calitate în serviciile medicale prioritare prin formarea specifică a personalului medical în domeniul bolilor infecțioase", cod SMIS 108129

 10.02.2020, Proiecte Europene

Pentru mai multe informații, puteti descărca documentul cu privire la achiziția de SERVICII PENTRU EVENIMENTE în cadrul proiectului Compentență și calitate în serviciile medicale prioritare prin formarea specifică a personalului medical în domeniul bolilor infecțioase", cod SMIS 108129 (...)Citește mai mult...

imagine

Programul operațional capital uman: Consolidarea controlului tuberculozei în România prin creșterea competențelor profesioniștilor din domeniul TB

 09.12.2019, Proiecte Europene

COMUNICAT DE PRESĂ PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN Axa prioritara 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricarei forme de discriminare Prioritatea de investitii 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și serv (...)Citește mai mult...

imagine

Comunicat privind recrutarea și selecția membrilor Grupului țintă în cadrul proiectului "Program național modular pentru ridicarea nivelului profesional al cadrelor medicale din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională" (cod SMIS 108196)

 05.11.2018, Proiecte Europene

Spitalul de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne "Prof. Dr. Dimitrie GEROTA" în calitate de Beneficiar, împreună cu următorii parteneri: P1 - Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila" (UM02482), P2 - Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu" (UM 0521) si P3 - Școala Natională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul (...)Citește mai mult...

imagine

Proiectul "Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă - POLMED"

 01.09.2018, Proiecte Europene

Urmează să înceapă selecția participanților pentru activitatea de focus grup-uri în cadrul proiectului POLMED - Regiunea București- Ilfov Începând cu data de 28.09.2018 a demarat activitatea "Analiza calitativă a orientarilor și opțiunilor cu privire la valorile profesionale ale asistenților medicali și moașelor prin tehnica focus grup", activitate în cadrul căreia se vor sele (...)Citește mai mult...

imagine

COST CA 15208 RANCARE: Se caută soluții pentru îmbunătățirea îngrijirilor medicale

 30.08.2018, Proiecte Europene

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Municipiului București (OAMGMAMR Filiala București) participă împreună cu Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București și Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași la Proiectul "RANCARE - COST Action, Proiect European cu participare interna (...)Citește mai mult...

LetItFLow - sistem de distribuție activă a fluxurilor de lucru dedicat personalului medical

 25.05.2017, Proiecte Europene

Proiectul LetItFlow a apărut ca urmare a unei necesități de continuă adaptare a personalului medical cu vărsta peste 50 ani la situații aflate în continuă schimbare datorită evoluției tehnologiei și cunoșterii, astfel încât acesta să fie menținut activ o perioadă cât mai lungă având în vedere experiența acumulată pe parcursul anilor. (...)Citește mai mult...

Informații

imagine

Dragi colegi,

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali sunt expuși frecvent la diverși factori de stres, pentru care în regim obișnuit, au dezvoltat strategii de gestionare.

Cu toate acestea, situația de urgență, cauzată de răspândirea noului tip de coronavirus, accentuează nevoia de mobilizare pe termen lung a tuturor resurselor fizice si psihice, astfel încât strategiile obișnuite ale persoanei de a face față stresului profesional pot fi insuficiente.

De aceea Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, filiala București, a decis organizarea și lansarea Serviciului de suport și consiliere psihologică telefonică și on line - Psiho Assist, începând cu data de 06.05.2020.

Citește mai mult...

Vreau să știu despre...


EMC

Politica privind datele personale